TRANSPARENTA DECIZIONALA

CFZRO reia demersurile în vederea modificării și completării Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

CFZRO a inițiat demersuri în vederea modificării/ completării/ corectării, după caz a Statutului CFZRO (aprobat prin OMS 679/2017) și a RIOF-ului (aprobat prin OMS 1056/2019). 

Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 229/2016

Proiectul de modificare și completare a Statutului CFZRO

Proiectul de modificare și completare a RIOF-ului

Propunerile și observațiile privind proiectele de mai sus pot fi transmise în perioada 25.11-06.12.2020, la următoarea adresă de e-mail: secretariat@cfizio.ro.

Afisat de la 25 noiembrie 2020 pâna la 25 decembrie 2020.

Proiectul Regulamentului electoral al Colegiului Fizioterapeuților din România 

Proiectul Regulamentului

Propunerile și observațiile privind proiectul de regulament pot fi transmise în perioada 05.10-15.10.2020, la următoarea adresă de e-mail: secretariat@cfizio.ro.

Afisat de la 05 octombrie 2020 pâna la 04 noiembrie 2020.

Proiect de Proceduri și criterii de evaluare a activităților de educație medicală continuă, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă

Proiectul Procedurilor EMC

Propunerile și observațiile privind proiectul de regulament pot fi transmise în perioada 21.09-01.10.2020, la următoarea adresă de e-mail: secretariat@cfizio.ro.

Afisat de la 21 septembrie 2020 pâna la 21 octombrie 2020.

Proiect de Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei de malpraxis a Colegiului Fizioterapeuților din România

Proiectul Regulamentului

Propunerile și observațiile privind proiectul de regulament pot fi transmise în perioada 21.09-01.10.2020, la următoarea adresă de e-mail: secretariat@cfizio.ro.

Afisat de la 21 septembrie 2020 pâna la 21 octombrie 2020.

Proiect de Metodologie de reatestare a competenței profesionale a fizioterapeuților

Proiectul Metodologiei

Propunerile și observațiile privind proiectul de metodologie pot fi transmise în perioada 15.08-25.08.2020, la următoarea adresă de e-mail: secretariat@cfizio.ro.

Afisat de la 15 august 2020 pâna la 14 septembrie 2020.

Proiect pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru fizioterapeuții din sistemul de asistență socială.

Proiectul elaborat de CFZRO va fi înaintat tuturor grupurile parlamentare din cadrul Senatului României și din cadrul Camerei Deputaților, în vederea preluării inițiativei de modificare/corectare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru salarizarea fizioterapeuților din cadrul sistemului de asistență socială.

Proiect de Metodologie privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

Propunerile și observațiile privind proiectul de metodologie pot fi transmise în perioada 05.06-15.06.2020, la următoarea adresă de e-mail: secretariat@cfizio.ro.

Afisat de la 05 iunie 2020 pâna la 05 iulie 2020.

Proiect de Metodologie pentru organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad profesional pentru fizioterapeuți

Propunerile și observațiile privind proiectul de metodologie pot fi transmise în perioada 05.06-15.06.2020, la următoarea adresă de e-mail: secretariat@cfizio.ro.

Afisat de la 05 iunie 2020 pâna la 05 iulie 2020.

Ca urmare a afișării pe site-ul Ministerului Sănătății, la secțiunea Transparență decizională de la 18-03-2020 până la 30-04-2020 (http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/) a propunerilor de modificare și completare a Hotărârii pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, Colegiul Fizioterapeuților din România a transmis propuneri și observații privind includerea fizioterapeuților în categoria de personal medico-sanitar și paraclinic care va fi stabilita limitativ prin ordin al ministrului sănătății, în funcție de evoluția epidemiei.

Propuneri și observații înaintate de CFZRO. 

Ca urmare a afișării pe site-ul Ministerului Sănătății, la secțiunea Transparență decizională (http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/#33bf8adfon) a propunerilor de modificare și completare a Ordinului nr. 476/2017 privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri, Colegiul Fizioterapeuților din România consideră necesar și oportun transmiterea unor propuneri legate de încadarea fizioterapeuților (fiziokinetoterapeuți/kinetoterapeuți/profesori CFM) în centrele pentru arși.

Propunere privind modificarea OMS nr. 476/2017 și Nota de fundamentare.

Regulamentul intern de organizare și funcționare al Colegiului Fizioterapeuților din România a fost publicat pe site-ul Ministerului Sănătății în dezbatere publică, de la 07-05-2019 până la 17-06-2019. (link: http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/)

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro.

În data de 23.04.2019, ora 17:00, invităm persoanele/asociațiile interesate la sediul lucrativ al CFZRO situat în Drumul Sării nr. 2, Sector 6, București, pentru a dezbate propunerile și observațiile înaintate privind Proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Proiect pentru modificarea și completarea Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România

Afisat de la 03-04-2019 până la 03-05-2019.

Observațiile și propunerile privind proiectul pot fi transmise pe adresa de e-mail: secretariat@cfizio.ro în perioada: 03 – 14.04.2019.

Dezbaterea publică se va realiza conform următorului calendar:

  • perioada 03 – 14.04.2019 – pentru înaintarea observațiilor și a propunerilor;
  • perioada 15 – 16.04.2019 – pentru centralizarea observațiilor și propunerilor;
  • perioada 17.04 – 03.05.2019 – organizarea întâlnirilor de către Colegiul Fizioterapeuților din România pentru dezbaterea și finalizarea proiectului;

Data și locația întâlnirii publice va fi afișată în scurt timp.

Ca urmare a afișării pe site-ul Ministerului Sănătății, la secțiunea Transparență decizională (http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/#0988873s2a) a Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, pentru unități, secții și compartimente de cronici, pentru sanatorii și preventorii, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministerului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Colegiul Fizioterapeuților din România consideră necesar și oportun transmiterea unor propuneri legate de normarea personalului angajat pe funcții de profesor de cultură fizică medicală, fiziokinetoterapeut și kinetoterapeut.

Persoanele care doresc să se implice prin susținerea acestor modificări ale OMS nr. 1224/2010, privind normarea personalului angajat pe funcții de profesor de cultură fizică medicală, fiziokinetoterapeut și kinetoterapeut pot descărca propunerile și nota de fundamentare de mai jos.

 Propunere privind modificarea OMS nr. 1224/2010 și Nota de fundamentare.

În urma ședinței publice din data de 17.03.2019, Consiliul Național al CFZRO și participanții la această întâlnire au considerat oportun modificarea proiectului expus anterior pe site și înaintarea acestuia sub forma unui proiect de lege.

De asemenea, având în vedere faptul că, în data de 20.03.2019, Proiectul de Lege înregistrat la Camera Deputaților cu nr. PLx 422/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a fost aprobat cu respingerea amendamentelor privind majorarea salariilor fizioterapeuților (fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți, profesori CFM), astfel s-a considerat oportun înaintarea Proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 în atenția tuturor grupurilor parlamentare, comisiilor de specialitate din cadrul Senatului României și al Camerei Deputaților și reprezentanților Ministerului Sănătății.

Persoanele care doresc să se implice prin susținerea acestui proiect în rândul parlamentarilor, pot descărca forma Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Expunerea de motive.   

În data de 17.03.2019, ora 13:00, invităm persoanele interesate la sediul lucrativ al CFZRO situat în Drumul Sării nr. 2, Sector 6, București, pentru a dezbate propunerile și observațiile înaintate privind Proiectul pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Proiect pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Afisat de la 19-02-2019 până la 31-03-2019.

Observațiile și propunerile privind proiectul pot fi transmise pe adresa de e-mail: secretariat@cfizio.ro în perioada: 19.02.- 03.03.2019.

Dezbaterea publică se va realiza conform următorului calendar:

  • perioada 19.02.- 03.03.2019 – pentru înaintarea observațiilor și a propunerilor;
  • perioada 04 -08.03.2019 – pentru centralizarea observațiilor și propunerilor;
  • perioada 09-17.03.2019 – organizarea unei întâlniri de către Colegiul Fizioterapeuților din România pentru dezbaterea proiectului;
  • perioada 18-31.03.2019 – organizarea unei întâlniri în cadrul Adunrării generale naționale a Colegiului Fizioterapeuților din România pentru finalizarea proiectului, în conformitate cu propunerile dezbătute în cadrul ședinței anterioare.

Data și locația întâlnirilor vor fi afișate în scurt timp.

Proiect de ” Lege privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România”

Contact: Iuliana Badea

Tel: 0741.077.811

Afisat de la 24-05-2018 pana la 05-06-2018

Comunicat referitor la întâlnirea întâlnirea de la Ministerul Sănătății din 23.05.2018

Proiect lege integral

Material de lucru

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: secretariat@cfizio.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este data de 31.05.2018.