Certificat de Conformitate a Studiilor

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

În conformitate cu Art. 5, lit. w) din Statulul Colegiului Fizioterapeuților din România aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 679/2017, CFZRO, în calitate de autoritate competentă, elaborează documentele necesare recunoașterii în alte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană a titlurilor de calificare de fizioterapeut dobândite în România, respectiv Certificatul de Conformitate.

În baza Hotărârii Nr. 28/2018 a Consiliului Național (M. Of. Nr. 701/10.08.2018), cererile de eliberare a Certificatului de Conformitate, însoțite de documentele corespunzătoare, atât pentru membrii CFZRO, cât și pentru solicitanții fizioterapeuți care nu au dobândit această calitate, se depun numai la Sediul Secundar al CFZRO din Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, etaj 3, sector 6, București, Cod Poștal 060104, Nr. Telefon 0749088590, E-Mail: administrativ@cfizio.ro.

Modalități de depunere a dosarului pentru obținerea Certificatului de status profesional curent

1. Personal, de către solicitant
2. Prin împuternicit cu Procură notarială specială
3. Prin Curier rapid, achitat de solicitant

DEPINZÂND DE OPȚIUNEA DUMNEAVOASTRĂ, TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

DATE DE CONTACT

Compartiment responsabil cu primirea dosarelor și informații suplimentare: Compartiment Administrativ

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi : 09:00 – 12:00

Recepție dosare transmise prin curier rapid:
Luni – Vineri : 08:30 – 16:30

Telefon: 0749.088.590

E-Mail: administrativ@cfizio.ro 

Adresă sediu lucrativ: Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, etaj 3, sector 6, București

 • Cerere de Eliberare a Certificatului de Conformitate (descarcă cerere)
 • Diplomă de Licență/Adeverință de Absolvire a examenului de Licență (Titlul oficial de calificare în fizioterapie, potrivit Art. 11 din Legea Nr. 229/2016), în copie, cu prezentarea originalului la depunerea dosarului
 • Adeverință de Autenticitate a Diplomei, eliberată de instituția emitentă, în original sau copie legalizată, excepție făcând adeverințele de absolvire a examenului de licența valabile până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni la data emiterii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverințe de autenticitate (numai în cazul în care vi s-a emis diploma de licență)
 • Foaie Matricolă/Supliment la Diplomă (Anexa la actul de studii) dacă vi s-a emis diploma de licență, sau Situație Școlară dacă vi s-a emis adeverința de absolvire, în copie, cu prezentarea originalului la depunerea dosarului
 • Act de Identitate (Carte de Identitate, Pașaport, Permis de Ședere etc.), în copie conformată cu originalul
 • Dovada de schimbare a numelui (Certificat de Căsătorie/Divorț), în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie cu prezentarea originalul la depunerea dosarului sau în copie legalizată, după caz
 • Dovada de achitare a Taxei pentru Verificarea Dosarului și Eliberarea Certificatului de Conformitate, după caz, conform Art. 8 Alin. (1) lit. d) și Alin. (2) din Hotărârea Consiliului Național al Colegiului Fizioterapeuților din România Nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizației de membru și a unor taxe încasate de CFZRO

ÎN CAZUL DEPUNERII DOSARULUI PRIN ÎMPUTERNICIT, PROCURA NOTARIALĂ SPECIALĂ SE DEPUNE ÎN ORIGINAL.

DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE VOR PURTA MENȚIUNEA “CONFORM CU ORIGINALUL”, NUMELE ÎN CLAR ȘI SEMNĂTURA SOLICITANTULUI, CU EXCEPȚIA COPIILOR LEGALIZATE.

 • Cerere de Eliberare a Certificatului de Conformitate (descarcă cerere)
 • Diplomă de Licență/Adeverință de Absolvire a examenului de Licență (Titlul oficial de calificare în Fizioterapie) potrivit Art. 11 din Legea 229/2016, în copie legalizată
 • Adeverință de Autenticitate a Diplomei, eliberată de instituția emitentă, în original sau copie legalizată, excepție făcând adeverințele de absolvire a examenului de licență valabile până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverințe de autenticitate (numai în cazul în care vi s-a emis diploma de licență)
 • Foaie Matricolă/Supliment la Diplomă (Anexa la actul de studii) dacă vi s-a emis diploma de licență, sau Situație Școlară dacă vi s-a emis adeverință de absolvire, în copie legalizată
 • Act de Identitate (Carte de Identitate, Pașaport, Permis de Ședere etc.), în copie conformată cu originalul
 • Dovada de schimbare a numelui (Certificat de Căsătorie/Divorț), în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie legalizată
 • Dovada de achitare a Taxei pentru Verificarea Dosarului și Eliberarea Certificatului de Conformitate, după caz, conform Art. 8 Alin. (1) lit. d) și Alin. (2) din Hotărârea Consiliului Național al Colegiului Fizioterapeuților din România Nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizației de membru și a unor taxe încasate de CFZRO

DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE VOR PURTA MENȚIUNEA “CONFORM CU ORIGINALUL”, NUMELE ÎN CLAR ȘI SEMNĂTURA SOLICITANTULUI, CU EXCEPȚIA COPIILOR LEGALIZATE.

MODALITĂȚI DE RIDICARE A CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE

1. Personal, de către Solicitant
2. Prin Împuternicit cu Procură Notarială Specială
3. Prin Curier Rapid, cu plata la Destinație

Termen de Eliberare: Maximum 30 de zile de la depunerea dosarului complet.

Termen de Eliberare în REGIM DE URGENȚĂ: Maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet.

Ridicarea/transmiterea Certificatului de Conformitate se efectuează numai de la adresa menționată mai sus, indiferent de modalitatea aleasă.

TAXE

Fizioterapeuții care sunt membri ai CFZRO
200 RON, reprezentând taxa de eliberare a Certificatului de conformitate a studiilor în termen de maximum 30 de zile

400 RON, reprezentând taxa de eliberare a Certificatului de conformitate a studiilor în regim de urgență

600 RON, reprezentând taxa de eliberare a Certificatului de status profesional curent și a Certificatului de conformitate a studiilor, dacă dosarele sunt depuse simultan, în regim de urgență

 

Fizioterapeuții care NU sunt membri ai CFZRO
400 RON, reprezentând Taxa de Verificare a Dosarului pentru Fizioterapeuții care NU sunt membri ai CFZRO în cuantum de 200 RON și Taxa de Eliberare a Certificatului de Conformitate în cuantum de 200 RON în termen de maximum 30 de zile

– 600 RON, reprezentând Taxa de Verificare a Dosarului pentru Fizioterapeuții care NU sunt membri ai CFZRO în cuantum de 200 RON și Taxa de Eliberare a Certificatului de Conformitate în cuantum de 400 RON în regim de urgență


Taxele se achită numai în contul CFZRO: RO58BRDE410SV97037454100, deschis la BRD-Groupe Societe Generale – Sucursala Carrefour Orhideea București, prin transfer bancar sau ordin de plată.

La detalii plată se va menționa Numele Solicitantului și Motivul Plății (Ex: Popescu Ionuț Certificat de Conformitate).