ACASA

INFORMARE !

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din data de 9 august 2019 a fost publicată Ordonanța nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare.

Prin art. IV al actului normativ mai sus menționat art. 12 din Legea nr. 229/2016 a fost abrogat.

Descarcă actul.

Proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul Ministerului Sănătății în dezbatere publică în perioada 18.07-28.08.2019. CFZRO a transmis propuneri și observații.

Descarcă propunerile și observațiile înaintate de CFZRO.


INFORMARE !

Colegiul Fizioterapeuților Dolj organizează Congresul Național de Fizioterapie 2019, eveniment ce va avea loc în perioada 4 – 5 octombrie la Craiova – Ramada Plaza Craiova.

Pentru mai multe informații accesați meniul EVENIMENTE.


INFORMARE !

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, depus la Parlamentul României, a fost preluat și inițiat spre dezbatere în Senatul României, de Grupul parlamentar al minorităților naționale, prin Dna. Deputat Mariana Venera Popescu.

Link site Senatul României – propunere legislativă: https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b299&an_cls=2019


INFORMARE !

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 bis din data de 1 august 2019 a fost publicat Ordinul ministrului sănătății nr. 1056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România.

Descarcă documentul.


INFORMARE !

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din data de 8 mai 2019 a fost publicat Ordinul ministrului sănătății nr. 646 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea documentaţiei pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.

Descarcă documentul.


INFORMARE !

Ministerul Sănătății a emis reglementări privind acordarea sporurilor de condiții de muncă pentru fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți și profesori CFM care își desfășoară activitatea în secții și compartimente cu paturi.

Descarcă documentul.


Începând cu data 04.12.2018 titularii autorizațiilor de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România în anul 2018 pot solicita preschimbarea acestora și obținerea avizului anual pentru anul 2019, sub condiția prezentării numai a documentelor pentru eliberarea avizului anual.

Avizul anual se poate solicita în perioada decembrie-februarie.

Fizioterapeuții vor depune/transmite documentele de înscriere în CFZRO sau de avizare a autorizației de liberă practică la colegiul teritorial în a cărui rază își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea. În situația în care solicitantul nu cunoaște încă județul unde urmează să își desfășoare activitatea, apartenența teritorială este dată de domiciliul sau reședința acestuia.

ÎNSCRIEREA ÎN CFZRO – OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE LIBERĂ PRACTICĂ

 

AVIZAREA ANUALĂ A AUTORIZAȚIEI DE LIBERĂ PRACTICĂ – OBȚINEREA AVIZULUI ANUAL

Depunerea sau transmiterea dosarului de înscriere ori de obținere a avizului anual se va realiza numai la sediile colegiilor teritoriale.

Taxa de înscrie și cotizația vor fi depuse numai în contul colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

 VEZI SEDIILE ȘI DATELE DE CONTACT ALE COLEGIILOR TERITORIALE


EXERCITAREA PROFESIEI DE FIZIOTERAPEUT (FIZIOKINETOTERAPEUT, KINETOTERAPEUT, PROFESOR CULTURĂ FIZICĂ MEDICALĂ) ÎN ROMÂNIA

SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA LA CERERE A CALITĂȚII DE MEMBRU AL CFZRO

 

Comments are closed