ACASA

INFORMARE !

Vă aducem la cunoștință faptul că persoanele care doresc să facă parte din organele de jurisdicție internă și de control ale CFZRO își pot exprima interesul prin depunerea unei cereri, însoțită de documente doveditoare.

Mai multe informații despre perioada în care se pot depune cererile și condiții regăsiți la următoarele link-uri:


ZIUA MONDIALĂ A FIZIOTERAPIEI

Ziua mondială a Fizioterapiei, sărbătorită pe 8 septembrie, reprezintă o oportunitate pentru a crește nivelul conștientizării în ceea ce privește rolul important al profesiei în menținerea stării de bine a individului, a mobilității și independenței acestuia, dar și de a recunoaște munca fizioterapeutului desfășurată în cel mai bun interes al pacientului și al comunității.

Această zi marcheză unitatea și solidaritatea comunității globale a fizioterapeuților.

Anul acesta, Ziua Mondială a Fizioterapiei este dedicată Durerii cronice și rolului Fizioterapiei în reducerea și dispariția acesteia.

Suntem bucuroși să utilizăm informațiile publicate de Confederația Mondială de Fizioterapie și să le punem la dispoziția fizioterapeuților români.

Infografic Durere Cronica
Preluarea Controlului asupra Durerii Cronice
Durerea Cronică și Criza Opioidelor
Durerea Cronică și Exercițiul Fizic


INFORMARE !

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din data de 9 august 2019 a fost publicată Ordonanța nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare.

Prin art. IV al actului normativ mai sus menționat art. 12 din Legea nr. 229/2016 a fost abrogat.

Descarcă actul.

Proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul Ministerului Sănătății în dezbatere publică în perioada 18.07-28.08.2019. CFZRO a transmis propuneri și observații.

Descarcă propunerile și observațiile înaintate de CFZRO.


INFORMARE !

Colegiul Fizioterapeuților Dolj organizează Congresul Național de Fizioterapie 2019, eveniment ce va avea loc în perioada 4 – 5 octombrie la Craiova – Ramada Plaza Craiova.

Pentru mai multe informații accesați meniul EVENIMENTE.


INFORMARE !

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, depus la Parlamentul României, a fost preluat și inițiat spre dezbatere în Senatul României, de Grupul parlamentar al minorităților naționale, prin Dna. Deputat Mariana Venera Popescu.

Link site Senatul României – propunere legislativă: https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b299&an_cls=2019


INFORMARE !

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 bis din data de 1 august 2019 a fost publicat Ordinul ministrului sănătății nr. 1056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România.

Descarcă documentul.


INFORMARE !

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din data de 8 mai 2019 a fost publicat Ordinul ministrului sănătății nr. 646 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea documentaţiei pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.

Descarcă documentul.


INFORMARE !

Ministerul Sănătății a emis reglementări privind acordarea sporurilor de condiții de muncă pentru fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți și profesori CFM care își desfășoară activitatea în secții și compartimente cu paturi.

Descarcă documentul.


Începând cu data 04.12.2018 titularii autorizațiilor de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România în anul 2018 pot solicita preschimbarea acestora și obținerea avizului anual pentru anul 2019, sub condiția prezentării numai a documentelor pentru eliberarea avizului anual.

Avizul anual se poate solicita în perioada decembrie-februarie.

Fizioterapeuții vor depune/transmite documentele de înscriere în CFZRO sau de avizare a autorizației de liberă practică la colegiul teritorial în a cărui rază își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea. În situația în care solicitantul nu cunoaște încă județul unde urmează să își desfășoare activitatea, apartenența teritorială este dată de domiciliul sau reședința acestuia.

Depunerea sau transmiterea dosarului de înscriere ori de obținere a avizului anual se va realiza numai la sediile colegiilor teritoriale.

Taxa de înscrie și cotizația vor fi depuse numai în contul colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

 VEZI SEDIILE ȘI DATELE DE CONTACT ALE COLEGIILOR TERITORIALE

 

Comments are closed