IMPORTANT - AVIZAREA ANUALĂ 2025

Perioada de avizare este între 15 septembrie – 15 decembrie a anului curent.

Pentru obținerea avizului valabil începând cu data de 1 ianuarie a anului următor fizioterapeuții trebuie să depună cererea de avizare în perioada 15 septembrie – 15 decembrie.

 

Cererile de avizare pot fi depuse și după data de 15 decembrie; totuși, avizele emise pentru aceste cereri vor avea valabilitatea începând de la data efectivă a eliberării, în funcție de termenele standard de prelucrare. 

 

Dacă cererea de avizare se depune în afara perioadei de avizare principale (15 septembrie – 15 decembrie), având în vedere termenele de procesare și eliberare, nu există certitudinea obținerii avizului valabil cu 1 ianuarie

 

Termenele pentru procesarea dosarului şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică şi a avizului anual sunt stabilite după cum urmează:

 • termenul de procesare a dosarului este de 10 zile de la data depunerii acestuia;
 • termenul de eliberare este de 15 zile de la data acceptării dosarului complet.

 

În cazuri de urgenţă, cu condiţia achitării unei taxe pentru eliberare în regim de urgenţă, stabilită prin hotărâre a Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, termenele de mai sus se reduc după cum urmează:

 • termenul de procesare a dosarului este de 3 zile de la depunere;
 • termenul de eliberare este de 5 zile de la acceptarea dosarului complet.

 

După procesare, dosarul poate fi acceptat, respins sau poate fi solicitată completarea acestuia. În cazul în care solicitantul nu completează dosarul în termen de 30 de zile de la notificare, cererea va fi respinsă.

 

Această flexibilitate asigură fizioterapeuților oportunitatea de a solicita avizul necesar, chiar și în afara perioadei de avizare principale (15 septembrie – 15 decembrie).

 

MODALITĂȚI DE SOLICITARE A AVIZULUI

 1. Prin depunerea fizică (personal, prin împuternicit cu procură notarială specială sau prin curier rapid) la sediul Colegiului Teritorial de care aparțineți;
 2. Prin depunerea unei solicitări electronice, în contul dvs. din Portalul Net-DD.

 

Taxele se achită exclusiv în contul colegiului teritorial (virament bancar sau ordin de plată) – toate conturile colegiilor teritoriale sunt afișate la secțiunea Contact. 

Dovada de plată se depune la dosarul de avizare.

FAQ EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

EMC este acronimul sintagmei „educație medicală continuă”.

Dacă participați la cursuri organizate de furnizori acreditați CFZRO, nu este necesar să transmiteți diploma de participare, întrucât aceștia au obligația de a comunica listele de participanți către Comisia pentru avizare profesională.

Trebuie să transmiteți diplomele/certificatele de participare dacă participați la:

 • cursuri/workshop-uri/webinarii/conferințe/congrese în străinătate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • cursuri/workshop-uri/webinarii/conferințe/congrese care nu au fost organizate de furnizori CFZRO, ci de furnizori acreditați de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Colegiul Psihologilor din România, cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • dacă absolviți un program de master / doctorat în țară sau în străinătate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • dacă publicați o lucrare într-o publicație de specialitate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • dacă vă faceți un abonament la o publicație de specialitate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei

Procedura EMC specifică faptul că se poate solicita acordarea creditelor în termen de 3 luni de la finalizarea evenimentului / obținerea diplomei de participare. În cazul în care depășiți acest termen, nu se mai poate lua în considerare solicitarea dvs.

Creditele sunt valabile și disponibile în anul în care le-ați obținut și în anul imediat următor.

Taxele de participare sunt stabilite independent de CFZRO, direct de organizator. CFZRO nu impune organizatorilor ce taxe să încaseze și nu are drepturi în acest sens. Organizatorul nu are obligația de a comunica CFZRO ce taxe dorește să solicite fizioterapeuților pentru înscrierea la evenimentele pe care dorește să le crediteze – având în vedere faptul că majoritatea organizatorilor sunt societăți private, CFZRO nu îi poate constrânge în niciun fel privitor la costurile serviciilor pe care le oferă, dacă forma de EMC propusă îndeplinește condițiile de creditare și acoperă o nevoie de specializare pe un anumit subiect ce ține de profesie, aceasta va fi creditată.

Numărul de credite pe care va trebui să îl obțineți diferă în funcție de luna înscrierii:

 • ianuarie-aprilie, 30 de credite;
 • mai-august, 20 de credite;
 • septembrie-decembrie, 10 credite.

 

* În cazul în care ați absolvit facultatea în același an în care vă înscrieți, nu este necesar să obțineți credite pentru anul respectiv.

În cazul în care ați avut o suspendare, trebuie să transmiteți decizia de suspendare și decizia de încetare a suspendării pe mail către Comisia pentru Avizare Profesională. Situația dvs. va fi discutată în cadrul ședinței și se va emite o decizie prin care se va stabili numărul de credite pe care trebuie să îl acumulați, în funcție de situația dvs. Acea decizie vă va fi comunicată prin e-mail atât dvs. cât și către Colegiul Teritorial de care aparțineți.

Conform dispozițiilor art. 14 alin (2)-(3) din Legea 229/2016, care reglementează profesia de fizioterapeut:

(2)Anual, fizioterapeutul este obligat să facă dovada obţinerii de credite de educaţie medicală continuă, avizate de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, conform legislaţiei în vigoare.

(3)Numărul minim de credite de educaţie medicală continuă pe care un fizioterapeut trebuie să le acumuleze anual se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2019/12/HG-934-din-2019-pentru-aprobarea-Normelor-metodologice.pdf )

Normele Metodologice dictează următoarele:

Art. 7 Pe parcursul unui an, fizioterapeuții au obligația să realizeze minimum 30 de credite de educație medicală continuă.

(https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2019/12/HG-934-din-2019-pentru-aprobarea-Normelor-metodologice.pdf )

Dacă ați făcut solicitarea în termen de 3 luni, aceasta va fi luată în considerare – intervalul de 3 luni se referă la termenul pe care îl aveți dvs. la dispoziție să transmiteți către CFZRO diploma de participare.

Sigur că da, condițiile sunt următoarele:

 1. Pentru forme de EMC desfășurate în străinătate
 • Să aibă o tematică relevantă pentru profesia de fizioterapeut
 • Să se fi desfășurat cu maximum 3 luni în urmă.

2. Pentru forme de EMC desfășurate pe teritoriul României:

 • Să aibă o tematică relevantă pentru profesia de fizioterapeut
 • Să se fi desfășurat cu maximum 3 luni în urmă
 • Evenimentul să fi fost creditat de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România sau Colegiul Psihologilor din România – atunci când una dintre aceste autorități acordă credite (creditează participarea) unui eveniment, de fiecare data Adresa/Decizia de creditare va fi înscrisă pe certificatul de participare.

Se pot acorda credite pentru evenimente creditate de CMR, CFR sau CPR însă doar dacă respectiva formă de EMC are un conținut relevant pentru profesia de fizioterapeut.

Solicitarea dvs. va fi discutată în ședința Comisiei, se va analiza conținutul formei de EMC și vi se va comunica printr-un răspuns la mail dacă au fost acordate credite sau nu.

Conform Art. 30 alin (9) din Proceduri EMC: Formele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România şi Colegiul Farmaciştilor din România, cu tematică relevantă pentru profesia de fizioterapeut, sunt creditate de CFZRO în condiţiile art. 3 alin. (2), la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea formei de EMC ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare.

Procedura EMC poate fi accesată dând click aici.

CFZRO depune eforturi pentru a opri încălcarea dreptului pacientilor de a beneficia de servicii de fizioterapie decontate, urmare a modificărilor propuse de CNAS

CAMPANIA „AVEM ACELAȘI SÂNGE” A AJUNS

LA CEA DE-A V-A EDIȚIE!

Sprijinim și încurajăm eforturile depuse de echipa Digi24 pentru desfășurarea acestei campanii și mulțumim doamnei Carla Tănasie pentru invitația de a ne alătura proiectului!

Colegiul Fizioterapeuților din România anunță recentele actualizări legislative și ajustări ale cuantumului unor taxe și ale cotizației. Aceste schimbări sunt fundamentate pe o analiză detaliată a necesităților organizației în contextul extinderii activităților și fluctuațiilor economice. Modificările, detaliate în Hotărârea Consiliului Național nr. 17/2024 (descarcă), publicată în MO, partea I, nr. 212 din 13.03.2024, includ ajustări ale cotizației anuale și ale altor taxe, cu scopul de a asigura sustenabilitatea și eficiența organizației.

Mai multe informații se regăsesc aici.

Colegiul Fizioterapeuților din România își exprimă profunda îngrijorare față de propunerea Societății Române de Reabilitare Medicală, de modificare a art. 244 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, după cum urmează: ”(4) Asiguraţii beneficiază de proceduri de fizioterapie, pe baza recomandării medicului specialist și în conformitate cu planul de proceduri specifice stabilit de medicul de medicină fizică și de reabilitare, cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi în normele sale de aplicare.”

Comunicatul poate fi accesat în întregime aici.

IMPORTANT

Vă aducem la cunoștință faptul că solicitările de acordare a creditelor pentru evenimente care s-au desfășurat cu peste 3 luni în urmă nu pot fi luate în considerare.

Așa cum este menționat în Procedura EMC (Art. 33, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 44), pot fi acordate credite în termen de maximum 3 luni de la finalizarea evenimentului.