ACASA

ANUNT !

În data de 23.04.2019, ora 17:00, invităm persoanele/asociațiile interesate la sediul lucrativ al CFZRO situat în Drumul Sării nr. 2, Sector 6, București, pentru a dezbate propunerile și observațiile înaintate privind Proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.


Începând cu data 04.12.2018 titularii autorizațiilor de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România în anul 2018 pot solicita preschimbarea acestora și obținerea avizului anual pentru anul 2019, sub condiția prezentării numai a documentelor pentru eliberarea avizului anual.

Avizul anual se poate solicita în perioada decembrie-februarie.

Fizioterapeuții vor depune/transmite documentele de înscriere în CFZRO sau de avizare a autorizației de liberă practică la colegiul teritorial în a cărui rază își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea. În situația în care solicitantul nu cunoaște încă județul unde urmează să își desfășoare activitatea, apartenența teritorială este dată de domiciliul sau reședința acestuia.

ÎNSCRIEREA ÎN CFZRO – OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE LIBERĂ PRACTICĂ

 

AVIZAREA ANUALĂ A AUTORIZAȚIEI DE LIBERĂ PRACTICĂ – OBȚINEREA AVIZULUI ANUAL

Depunerea sau transmiterea dosarului de înscriere ori de obținere a avizului anual se va realiza numai la sediile colegiilor teritoriale.

Taxa de înscrie și cotizația vor fi depuse numai în contul colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

 VEZI SEDIILE ȘI DATELE DE CONTACT ALE COLEGIILOR TERITORIALE


EXERCITAREA PROFESIEI DE FIZIOTERAPEUT (FIZIOKINETOTERAPEUT, KINETOTERAPEUT, PROFESOR CULTURĂ FIZICĂ MEDICALĂ) ÎN ROMÂNIA

SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA LA CERERE A CALITĂȚII DE MEMBRU AL CFZRO

 

Comentariile nu sunt permise.