Comisia de Cenzori a Colegiului National

COMISIA DE CENZORI A COLEGIULUI NAȚIONAL

Comisia de Cenzori a Colegiului Național a CFZRO s-a constituit prin Hotărârea Adunării generale naționale nr. 9/30.11.2019.

Comisia de Cenzori a Colegiului Național îndeplinește atribuțiile prevăzute în Statutul CFZRO și în Regulamentul intern de organizare și funcționare a CFZRO.

Comments are closed