Comisia de Cenzori a Colegiului National

COMISIA DE CENZORI A COLEGIULUI NAȚIONAL

Comisia de Cenzori a Colegiului Național a CFZRO s-a constituit prin Hotărârea Adunării generale naționale nr. 9/30.11.2019.

Comisia de Cenzori a Colegiului Național îndeplinește atribuțiile prevăzute în Statutul CFZRO și în Regulamentul intern de organizare și funcționare a CFZRO.

PROCEDURA DE NOMINALIZARE ȘI ALEGERE A ORGANELOR DE JURISDICȚIE INTERNĂ ESTE IN CURS DE DESFĂȘURARE!

3 funcții vacante în cadrul Comisiei de cenzori a colegiului național (1 membru tilular și 2 supleanți)

(perioadă mandat – de la finalizarea procedurii la 30.11.2023)