EMC

Pagina în construcție!

Informații generale

Educaţia medicală continuă (EMC), constă în activităţi educaţionale care au ca scop menţinerea, dezvoltarea sau creşterea nivelului de cunoştinţe, abilităţi, atitudini profesionale şi sociale în scopul exercitării competente, fără riscuri, autonome şi independente a profesiei de fizioterapeut şi pentru a realiza o creştere reală a calităţii serviciilor de fizioterapie prestate pentru pacient, societate şi profesie.

Obligația fizioterapeuților de a efectua anual credite de EMC este prevăzută prin Legea nr. 229/2016.
Numărul minimum de credite de EMC care trebuie realizate anual este de 30, stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 934/2019.

Programul național de educație medicală continuă

În lucru

Decizii Comisia pentru avizare profesională a CFZRO

În lucru

Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice agreate de CFZRO

În lucru

Lista editurilor agreate de CFZRO

În lucru