Comisia Nationala de Disciplina si Arbitraj

COMISIA NAȚIONALĂ DE DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ

Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj a CFZRO s-a constituit prin Hotărârea Adunării generale naționale nr. 8/30.11.2019.

Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj îndeplinește atribuțiile prevăzute în Statutul CFZRO și în Regulamentul intern de organizare și funcționare a CFZRO.

PROCEDURA DE NOMINALIZARE ȘI ALEGERE A ORGANELOR DE JURISDICȚIE INTERNĂ ESTE IN CURS DE DESFĂȘURARE!

1 funcție vacantă pentru membru supleant în Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj

(perioadă mandat – de la finalizarea procedurii la 30.11.2023)