Înscrierea în CFZRO – Obținerea Autorizației de Liberă Practică

ÎNSCRIEREA ÎN COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR

Înscrierea în CFZRO şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut  se efectuează în baza următoarelor documente:

 • cerere de înscriere (descarcă);
 • document de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licență sau adeverință de absolvire a studiilor), în copie, prezentat(ă) şi în original pentru conformitate;
 • certificat de cazier judiciar, în original;
 • certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
 • act de identitate, în copie, prezentat(ă) şi în original pentru conformitate;
 • dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie, prezentat(ă) şi în original pentru conformitate;
 • pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverinţă de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul, în original;
 • dovada achitării taxei de înscriere în CFZRO şi a cotizaţiei anuale.
 • poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie, prezentat(ă) şi în original pentru conformitate

Modalități de Depunere a Dosarului de Înscriere în Colegiul Fizioterapeuților

 • Personal, de către solicitant
 • Prin Împuternicit, cu procură notarială specială
 • Prin Curier Rapid, achitat de către solicitant, la sediul Colegiului Teritorial, sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:
  – diploma de licență/adeverința de absolvire a studiilor
  – dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diploma de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea „Conform cu Originalul”, numele în clar și semnătura solicitantului, cu exceția copiilor legalizate.

Depunerea sau transmiterea dosarului de înscriere se va realiza numai la sediul Colegiului teritorial.

Taxa de înscriere (100 RON) și Cotizația Anuală (300 RON/an reprezentând 25 RON/lună) vor fi depuse numai în contul Colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

Plata Cotizației este indivizibilă și se efectuează anual, într-o singură tranșă.
Vezi sediile și datele de contact ale Colegiilor teritoriale
Fizioterapeuții care se înscriu/reînscriu în Colegiul Fizioterapeuților vor plăti Cotizația în funcție de luna înscrierii, cotizație în cuantum de 25 RON/Lună.

 1. Ianuarie – 300 RON
 2. Februarie – 275 RON
 3. Martie – 250 RON
 4. Aprilie – 225 RON
 5. Mai – 200 RON
 6. Iunie – 175 RON
 7. Iulie – 150 RON
 8. August – 125 RON
 9. Septembrie – 100 RON
 10. Octombrie – 75 RON
 11. Noiembrie – 50 RON
 12. Decembrie – 25 RON
 • Fizioterapeuții Pensionari care își exercită profesia ca angajat sau în regim independent vor plăti o cotizație în valoare de 20 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii
 • Fizioterapeuții Pensionari care nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai Colegiului Fizioterapeuților, vor plăti o cotizație în valoare de 5 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii
 • Fizioterapeuții care se regăsesc în una din următoarele situații vor plăti o cotizație în valoare de 5 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii:
  – Orice formă de șomaj, conform legislației în vigoare
  – Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de minim 1 lună
  – Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de paternitate pentru o perioada de minim 1 lună
  – Suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la îndeplinirea vârstei de 3 ani
  – Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani
  – Suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de minim 1 lună
  – Suspendarea contractului de muncă din orice alte motive, la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de minim 1 lună
  • Reducerea cotizației se aplică doar pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților.
 • Persoanele cu Handicap Grad I – Grav și Handicap Grad II – Accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației anualeLa depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în Colegiul Fizioterapeuților și a eliberării documentelor emise de acesta, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

În cazul în care nu știți care este suma pe care o aveți de plată, vă rugăm să contactați Colegiul teritorial unde urmează să depuneți dosarul.