Înscrierea în CFZRO – Obținerea Autorizației de Liberă Practică

ÎNSCRIEREA ÎN COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR
Documente necesare pentru obținerea Autorizației de Liberă Practică
Pentru Fizioterapeuții care au efectuat studiile în România

 • Cerere de Înscriere (Descarcă Formular)
 • Cerere de Avizare Anuală (Descarcă Formular)
 • Diplomă de Licență sau Adeverință de Absolvire a Studiilor, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 • Certificat de Cazier Judiciar, în original
 • Certificat de Sănătate Fizică și Psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă:
  – Viza Medicului Psihiatru și
  – Viza Medicului de Familie sau a Medicului de Medicină Internă sau a Medicului de Medicina Muncii
 • Act de Identitate, în copie certificată cu originalul
 • Dovada de Schimbare a Numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 • Adeverință de la Locul de Muncă / Dovada Promovării în Grad Profesional, dacă este cazul, în original
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională, valabilă pentru tot anul în curs, în copie certificată cu originalul
 • Dovada achitării Taxei de Înscriere în Colegiul Fizioterapeuților și a Cotizației Anuale

Pentru Fizioterapeuții care au efectuat studiile în alt stat

 • Cerere de Înscriere (Descarcă Formular)
 • Cerere de Avizare Anuală (Descarcă Formular)
 • Dovada Titlului Oficial de Calificare în Fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 • Certificat de Conformitate, dacă este cazul, cu traducere legalizată și apostilată
 • Certificat de Sănătate Fizică și Psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă:
  – Viza Medicului Psihiatru și
  – Viza Medicului de Familie sau a Medicului de Medicină Internă sau a Medicului de Medicina Muncii
 • Dovada Absenței Suspendării temporare sau definitive a exercitării profesiei de fizioterapeut sau neexistența condamnărilor penale, din statul de proveniență, cu traducere legalizată și apostilată sau Cazier Judiciar, în situația în care solicitantul deține un act de identitate eliberat de autoritățile române, în original
 • Act de Identitate (Carte de Identitate, Pașaport, Permis de Ședere etc.), în copie certificată cu originalul
 • Dovada de Schimbare a Numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul, în copie legalizată și apostilată dacă actul nu este emis de autoritățile române, după caz
 • Certificat de Atestare Lingvistică pentru limba română, nivel B1, în copie certificată cu originalul
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională, valabilă pentru tot anul în curs, în copie certificată cu originalul
 • Autorizația de Liberă Practică din țara de proveniență, cu traducere legalizată și apostilată, dacă este cazul
 • Dovada achitării Taxei de Înscriere în Colegiul Fizioterapeuților și a Cotizației Anuale

Modalități de Depunere a Dosarului de Înscriere în Colegiul Fizioterapeuților

 • Personal, de către solicitant
 • Prin Împuternicit, cu procură notarială specială
 • Prin Curier Rapid, achitat de către solicitant, la sediul Colegiului Teritorial, sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:
  – Diplomă de Licență sau Adeverința de Absolvire a Studiilor (pentru Fizioterapeuții care au efectuat studiile în România)
  – Dovada Titlului Oficial de Calificare în Fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare (pentru Fizioterapeuții care au efectual studiile în alt stat)
  – Dovada de Schimbare a Numelui, în cazul în care numele înscris pe diploma de studii nu mai coincide cu cel din Actul de Identitate

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea “Conform cu Originalul”, Numele în clar și Semnătura solicitantului.

Depunerea sau Transmiterea Dosarului de Înscriere se va realiza numai la sediul Colegiului Teritorial.

Taxa de Înscriere (100 RON) și Cotizația Anuală (300 RON/an reprezentând 25 RON/lună) vor fi depuse numai în contul Colegiului Teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

Plata Cotizației este indivizibilă și se efectuează anual, într-o singură tranșă.
Vezi Sediile și Datele de Contact ale Colegiilor Teritoriale
Fizioterapeuții care se înscriu/reînscriu în Colegiul Fizioterapeuților vor plăti Cotizația în funcție de luna înscrierii, cotizație în cuantum de 25 RON/Lună.

Ianuarie

300 RON

Februarie

275 RON

Martie

250 RON

Aprilie

225 RON

Mai

200 RON

Iunie

175 RON

Iulie

150 RON

August

125 RON

Septembrie

100 RON

Octombrie

75 RON

Noiembrie

50 RON

Decembrie

25 RON

 • Fizioterapeuții Pensionari care își exercită profesia ca angajat sau în regim independent vor plăti o cotizație în valoare de 20 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii
 • Fizioterapeuții Pensionari care nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai Colegiului Fizioterapeuților, vor plăti o cotizație în valoare de 5 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii
 • Fizioterapeuții care se regăsesc în una din următoarele situații vor plăti o cotizație în valoare de 5 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii:
  – Orice formă de șomaj, conform legislației în vigoare
  – Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de minim 1 lună
  – Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de paternitate pentru o perioada de minim 1 lună
  – Suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la îndeplinirea vârstei de 3 ani
  – Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani
  – Suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de minim 1 lună
  – Suspendarea contractului de muncă din orice alte motive, la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de minim 1 lună

  Reducerea cotizației se aplică doar pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților.

 • Persoanele cu Handicap Grad I – Grav și Handicap Grad II – Accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației anuale

  La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în Colegiul Fizioterapeuților și a eliberării documentelor emise de acesta, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

În cazul în care nu știți care este suma pe care o aveți de plată, vă rugăm să contactați Colegiul Teritorial unde urmează să depuneți dosarul.

Comments are closed