Certificat de Status Profesional Curent

CERTIFICAT DE STATUS PROFESIONAL CURENT

În conformitate cu Art. 5 lit. v) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 679/2017, CFZRO, în calitate de autoritate competentă, atestă onorabilitatea și moralitatea profesională a membrilor săi. Termenul de valabilitate al Certificatului de status profesional curent este de 3 luni de la data emiterii acestuia.

În baza Hotărârii Nr. 29/2018 a Consiliului Național (M. Of. Nr. 706/14.08.2018), cererile de eliberare a Certificatului de status profesional curent, însoțite de documentele corespunzătoare, pentru membrii CFZRO, se depun numai la Sediul lucrativ al CFZRO din Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, etaj 3, sector 6, București, Cod Poștal 060104, Nr. Telefon 0749088590, E-mail:  administrativ@cfizio.ro

Modalități de depunere a dosarului pentru obținerea Certificatului de status profesional curent

1. Personal, de către solicitant
2. Prin împuternicit cu Procură notarială specială
3. Prin Curier rapid, achitat de solicitant

DEPINZÂND DE OPȚIUNEA DUMNEAVOASTRĂ, TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

DATE DE CONTACT

Compartiment responsabil cu primirea dosarelor și informații suplimentare: Compartiment Administrativ

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi : 09:00 – 12:00

Recepție dosare transmise prin curier rapid:
Luni – Vineri : 08:30 – 16:30

Telefon: 0749.088.590

E-Mail: administrativ@cfizio.ro 

Adresă sediu lucrativ: Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, etaj 3, sector 6, București

 • Cerere de Eliberare a Certificatului de Status Profesional Curent (descarcă cerere )
 • Diplomă de Licență/Adeverință de Absolvire a examenului de Licență (Titlul oficial de calificare în fizioterapie, potrivit Art. 11 din Legea Nr. 229/2016), în copie, cu prezentarea originalului la depunerea dosarului
 • Adeverința de Autenticitate a Diplomei, eliberată de instituția emitentă, în original sau copie legalizată, excepție făcând adeverințele de absolvire a examenului de licența valabile până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni la data emiterii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverințe de autenticitate (numai în cazul în care vi s-a emis diploma de licență)
 • Foaie Matricolă/Supliment la Diplomă (Anexa la actul de studii) dacă vi s-a emis diploma de licență, sau Situație Școlară dacă vi s-a emis adeverința de absolvire, în copie, cu prezentarea originalului la depunerea dosarului
 • Act de Identitate (Carte de Identitate, Pașaport, Permis de Ședere etc.), în copie conformată cu originalul
 • Dovada de schimbare a numelui (Certificat de Căsătorie/Divorț), în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie cu prezentarea originalul la depunerea dosarului sau în copie legalizată
 • Dovada de achitare a Taxei pentru Eliberarea Certificatului de Status Profesional Curent, conform Art. 8 Alin. (1) Lit. 3) din Hotărârea Consiliului Național al Colegiului Fizioterapeuților din România Nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizației de membru și a unor taxe încasate de CFZRO
 • Document care atestă promovarea în Grad Profesional, dacă este cazul, în original sau în copie conformată cu originalul
 • Cazier Judiciar, în termen de valabilitate, în original
 • Dovada exercitării sau neexercitării profesiei, după caz:
  – În situația în care Solicitantul beneficiază de loc de muncă, exercită profesia în baza unui contract de voluntariat sau este titularul unei forme de organizare în regim independent, documente, în original, din care să rezulte Denumirea Oficială a angajatorului unde își desfășoară activitatea la data solicitării sau a formei de organizare independenta în cadrul căreia solicitantul își desfășoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, CIF/CUI, după caz), Data și Funcția de Încadrare sau, după caz, calitatea de titular al formei de organizare independentă, Concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării
  – În situația în care Solicitantul nu beneficiază de loc de munca, nu exercită profesia și nu este titularul unei forme de organizare în regim independent, Declarație pe Propria Răspundere că nu exercită profesia de Fizioterapeut în România la data solicitării.

ÎN CAZUL DEPUNERII DOSARULUI PRIN ÎMPUTERNICIT, PROCURA NOTARIALĂ SPECIALĂ SE DEPUNE ÎN ORIGINAL.

DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE VOR PURTA MENȚIUNEA “CONFORM CU ORIGINALUL”, NUMELE ÎN CLAR ȘI SEMNĂTURA SOLICITANTULUI, CU EXCEPȚIA COPIILOR LEGALIZATE.

 • Cerere de Eliberare a Certificatului de Status Profesional Curent (descarcă cerere)
 • Diplomă de Licență/Adeverință de Absolvire a examenului de Licență (Titlul oficial de calificare în fizioterapie) potrivit Art. 11 din Legea Nr. 229/2016, în copie legalizată
 • Adeverința de Autenticitate a Diplomei, eliberată de instituția emitentă, în original sau copie legalizată, excepție făcând adeverințele de absolvire a examenului de licență valabile până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverințe de autenticitate (numai în cazul în care vi s-a emis diploma de licență)
 • Foaie Matricolă/Supliment la Diplomă (Anexa la actul de studii) dacă vi s-a emis diploma de licență, sau Situație Școlară dacă vi s-a emis adeverința de absolvire, în copie legalizată
 • Act de Identitate (Carte de Identitate, Pașaport, Permis de Ședere etc.), în copie conformată cu originalul
 • Dovada de schimbare a numelui (Certificat de Căsătorie/Divorț), în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie legalizată
 • Dovada achitării Taxei pentru Eliberarea Certificatului de Status Profesional Curent, conform Art. 8 Alin. (1) Lit. c) din Hotărârea Consiliului Național al Colegiului Fizioterapeuților din România Nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizației de membru și a unor taxe încasate de CFZRO
 • Document care atestă promovarea în Grad Profesional, dacă este cazul, în original sau în copie legalizată
 • Cazier Judiciar, în termen de valabilitate, în original
 • Dovada exercitării sau neexercitării profesiei, după caz:
  – În situația în care Solicitantul beneficiază de loc de muncă, exercită profesia în baza unui contract de voluntariat sau este titularul unei forme de organizare în regim independent, documente, în original, din care să rezulte Denumirea Oficială a angajatorului unde își desfășoară activitatea la data solicitării sau a formei de organizare independenta în cadrul căreia solicitantul își desfășoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, CIF/CUI, după caz), Data și Funcția de Încadrare sau, după caz, calitatea de titular al formei de organizare independentă, Concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării
  – În situația în care Solicitantul nu beneficiază de loc de munca, nu exercită profesia și nu este titularul unei forme de organizare în regim independent, Declarație pe Propria Răspundere că nu exercită profesia de Fizioterapeut în România la data solicitării.

CARTEA DE IDENTITATE, FIIND SINGURUL DOCUMENT DEPUS ÎN COPIE SIMPLĂ, VA PURTA MENȚIUNEA “CONFORM CU ORIGINALUL”, NUMELE ÎN CLAR ȘI SEMNĂTURA SOLICITANTULUI.

MODALITĂȚI DE RIDICARE A CERTIFICATULUI DE STATUS PROFESIONAL CURENT

1. Personal, de către Solicitant
2. Prin împuternicit cu Procură notarială specială
3. Prin Curier rapid, cu plata la destinație

Termen de Eliberare: Maximum 30 de zile de la depunerea dosarului complet.

Termen de Eliberare în REGIM DE URGENȚĂ: Maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet.

Termen de Valabilitate: 3 Luni de la data eliberării

Ridicarea/transmiterea Certificatului de status profesional curent se efectuează numai de la adresa menționată mai sus, indiferent de modalitatea aleasă.

TAXE

200 RON, reprezentând taxa de eliberare a Certificatului de status profesional curent în termen de maximum 30 de zile

400 RON, reprezentând taxa de eliberare a Certificatului de status profesional curent în regim de urgență

600 RON, reprezentând taxa de eliberare a Certificatului de status profesional curent și a Certificatului de conformitate a studiilor, dacă dosarele sunt depuse simultan, în regim de urgență

 

Taxele se achită numai în contul CFZRO: RO58BRDE410SV97037454100, deschis la BRD-Groupe Societe Generale – Sucursala Carrefour Orhideea București, prin transfer bancar sau ordin de plată.

La detalii plată se va menționa numele solicitantului și motivul plății (Ex: Popescu Ionuț Certificat de status profesional curent).