Legislatie

Hotărârea nr. 934 din 13 decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România


Rectificare din 1 octombrie 2019 în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 şi 639 bis din 1 august 2019


Ordin nr. 1439 din 20 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România


Hotărârea nr. 9/2019 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 7/2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România .


Ordinul ministrului sănătății nr. 1056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România.


Hotărârea nr. 43 din 7 decembrie 2018 privind suspendarea sau încetarea la cerere a calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România


Hotărârea nr. 41 din 09 noiembrie 2018 privind eliberarea de duplicate ale autorizației de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România


Hotărârea nr. 37 din 9 noiembrie 2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, cu modificările și completările ulterioare


Hotărârea nr. 36 din 09 noiembrie 2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut


Regulamentul electoral pentru constituirea legală a primelor alegeri ale organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuților din România adoptat de Comisia Națională a Colegiului Fizioterapeuților din România în data de 5 octombrie 2017 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 54948/05.10.2017


Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin OMS nr. 679/2017 și publicat în MO Partea I nr. 489Bis din 28 iunie 2017


Legea 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România


HOTĂRÂRE nr. 30 din 26 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România


HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România


HOTĂRÂRE nr. 28 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea certificatului de conformitate şi pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România


HOTĂRÂRE nr. 7 din 28 ianuarie 2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România


HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 ianuarie 2018 pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuţilor din România


Comments are closed