Avizarea Anuală a Autorizației de Liberă Practică – Obținerea Avizului Anual

AVIZAREA ANUALĂ A AUTORIZAȚIEI DE LIBERĂ PRACTICĂ

 • Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv (pănă la 31.12.2021).
 • Membrii CFZRO au obligația de a  solicita reînnoirea avizului anual începând cu luna decembrie (a anului curent) şi nu mai târziu de finalul lunii februarie (a anului următor) . Avizul anual eliberat în aceasta perioadă, este valabil începând cu data de 01 ianuarie.
 • Membrilor CFZRO care solicita aviz anual dupa data de 28/29  februarie, li se va elibera aviz anual, valabil începand cu data eliberării.

Documente necesare pentru Avizarea Anuală a Autorizației de Liberă Practică

 • cerere de avizare anuală (descarcă formular)
 • dovada exercitării profesiei sau declaraţie pe propria răspundere privind neexercitarea profesiei, în original;
 • poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie, prezentat(ă) şi în original pentru conformitate;
 • dovada obţinerii numărului de credite de educaţie medicală continuă, avizate de CFZRO, dacă este cazul;
 • dovada achitării cotizaţiei de membru.

Modalități de depunere a dosarului de avizare:

 • Personal, de către solicitant
 • Prin Împuternicit, cu procură notarială specială
 • Prin Curier Rapid, achitat de către solicitant, la sediul Colegiului Teritorial

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea „Conform cu originalul”, numele în clar și semnătura solicitantului.

Depunerea sau transmiterea dosarului de avizare anuală se va realiza numai la sediul Colegiului Teritorial.

Avizarea anuală se solicită începând cu luna decembrie și nu mai târziu de finalul lunii februarie pentru continuitate.

Cotizația anuală (300 RON) va fi depusă numai în contul Colegiului Teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.
Vezi sediile și datele de contact ale Colegiilor Teritoriale

Cuantum cotizație alte situații:

 • Fizioterapeuții pensionari care își exercită profesia ca angajat sau în regim independent vor plăti o cotizație în valoare de 20 RON / lună, în funcție de luna înscrierii
 • Fizioterapeuții Pensionari care nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai Colegiului Fizioterapeuților, vor plăti o cotizație în valoare de 5 RON / lună, în funcție de luna înscrierii
 • Fizioterapeuții care se regăsesc în una din următoarele situații vor plăti o cotizație în valoare de 5 RON / lună, în funcție de luna înscrierii:
  – orice formă de șomaj, conform legislației în vigoare
  – suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de minim 1 lună
  – suspendarea contractului de muncă pentru concediu de paternitate pentru o perioada de minim 1 lună
  – suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la îndeplinirea vârstei de 3 ani
  – suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani
  – suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de minim 1 lună
  – suspendarea contractului de muncă din orice alte motive, la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de minim 1 lună
 • Reducerea cotizației se aplică doar pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților.

 

 • Persoanele cu Handicap Grad I – Grav și Handicap Grad II – Accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației anualeLa depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în Colegiul Fizioterapeuților și a eliberării documentelor emise de acesta, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.