Card Profesional European

Cardul Profesional European (CPE) este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea calificărilor dumneavoastră în altă țară din UE. Este o procedură mai ușoară, mai rapidă și mai transparentă decât metodele tradiționale de recunoaștere a calificărilor profesionale: puteți urmări online evoluția cererii dumneavoastră și puteți reutiliza documentele încărcate deja pentru a depune cereri noi în alte țări.

Cardul Profesional European este un Certificat Electronic care atestă fie faptul că profesionistul a îndeplinit toate condițiile necesare pentru a presta temporar și ocazional servicii într-un stat membru gazdă, fie recunoașterea calificărilor profesionale pentru stabilirea într-un stat membru.

Pentru facilitarea liberei circulații a fizioterapeuților pe teritorul UE, Comisia Europeană, în baza Regulamentului 983/2015 privind procedura de eliberare a Cardului Profesional European și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a prevăzut introducerea Cardului Profesional European (CPE), pentru fizioterapeuți.

Scopul Cardului Profesional European este de a simplifica procesul de recunoaștere și de a genera reduceri de costuri și eficiență în funcționare, în beneficiul profesioniștilor și al autorităților competente.

În vederea obținerii Cardului Profesional European, persoanele interesate pot accesa portalul “Your Europe” unde vor fi publicate toate documentele necesare care au fost notificate de autoritățile competente din fiecare Stat Membru (Notificări State Membre).

La nivel național, Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO) este autoritatea competentă de emitere și, după caz, de eliberare a Cardului Profesional European pentru Fizioterapeuți, membri ai CFZRO, desemnată prin Legea 229/2016.

Pentru a facilita depunerea cererilor de emitere a Cardului Profesional European, începând cu luna Noiembrie 2018, CFZRO acordă solicitanților consultanță și asistență în întocmirea dosarului electronic CPE.

În acest sens, ne puteți contacta fie la adresa de e-mail administrativ@cfizio.ro, fie trimițând mesaj în platforma Comisiei Europene (ECAS – European Commission Authentification System).

Toate documentele depuse trebuie validate ca Autentice și Valabile prin Sistemul IMI de către autoritatea din Statul Membru de origine (conform Regulamentului CPE 2015/983).

DATE DE CONTACT

Program de lucru cu publicul: În perioada 19-21.02.2024 nu se preiau apeluri telefonice.

Luni – Joi : 09:00 – 12:00

Telefon: 0749.088.590

E-Mail: administrativ@cfizio.ro 

Adresă sediu lucrativ: Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, etaj 3, sector 6, București

DEPUNERE DOSAR
Fiecare document solicitat (copii ale originalelor, copii după traducerile legalizate) trebuie să fie încărcat ca un singur fișier PDF care să conțină toate paginile documentului. În plus, pentru fiecare document încărcat se vor completa de către solicitant toate datele de identificare și adresa pentru fiecare autoritate emitentă.

În vederea depunerii unui dosar CPE, persoanele interesate își pot crea un cont în platforma ECAS.

Pentru detalii privind modul în care se poate crea un cont de utilizator pentru depunerea unui dosar CPE, vă rugăm să accesați site-ul “Your Europe”, secțiunea “Cardul Profesional European – EPC“.

După conectarea la interfața publică a IMI, printr-un cont de utilizator înregistrat prin platforma ECAS, documentele se vor încărca electronic în profilul virtual al solicitantului.

Pentru detalii privind modul de încărcare a documentelor în platformă, vă rugăm să accesați “Ghidul Utilizatorului“.

CADRU LEGISLATIV

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 Iunie 2015 privind procedura de eliberare a Cardului Profesional European și aplicarea mecanismului de alertă

Regulamentul (UE) Nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de Informare al pieței Interne (“Regulamentul IMI”)

Hotărârea Consiliului Național al Colegiului Fizioterapeuților din România Nr. 32/2018 privind aprobarea taxei pentru elaborarea și emiterea Cardului Profesional European

Pentru verificarea autenticității anumitor documente în afara Sistemului IMI aveți posibilitatea să optați pentru una din variantele următoare:

– Certificarea “Conform cu Originalul” a copiilor documentelor originale prezentate la sediul nostru din Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, etaj 3, Sector 6, București;

– Transmiterea prin Poștă sau Curier a copiilor legalizate în România după documentele originale, către Colegiul Fizioterapeuților din România din Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, etaj 3, Sector 6, București;

– Transmiterea adresei de corespondență electronică a emitenților documentelor care nu pot fi verificate în sistemul IMI (respectiv adeverințe de experiență/vechime/angajat, diplome de participare la cursuri/seminare etc.), iar în cazul în care emitenții nu răspund în termen util de la transmiterea solicitării de confirmare a autenticității, alegerea uneia dintre cele două variante sus-menționate

În cazul imposibilității validării unor documente ca valabile și autentice prin sistemul IMI, trebuie să alegeți una dintre variantele de mai sus, în caz contrar documentele depuse de dumneavoastră nu vor putea fi validate ca autentice și valabile.

TAXE

Taxa Elaborare și Emitere a Cardului Profesional European de către Colegiul Fizioterapeuților din România este de 200 RON.

Persoanele care solicită sau au solicitat prin contul ECAS emiterea unui Card Profesional European sunt rugate sa nu achite taxa de emitere înainte de a primi solicitarea de plata din partea CFZRO. Taxa se va achita prin Transfer Bancar sau Ordin de Plată.

La detalii plată se va menționa Numele Solicitantului și Numărul aplicației CPE (Ex: Georgescu Ion CPE 00-0000-00XX).