Exercitarea Profesiei de Fizioterapeut în România

Exercitarea Profesiei de Fizioterapeut
Fizioterapeut, Fiziokinetoterapeut, Kinetoterapeut, Profesor CFM

Pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României, persoanele care dețin un titlu oficial de calificare în fizioterapie prevăzut la art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România (CFZRO), au obligația să se înscrie în CFZRO.

Articolul 11 – Legea 229/2016

Prin titlu oficial de calificare în fizioterapie se înţelege:

a) diplomă de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată sau autorizată provizoriu din România în următoarele specializări:

i) fizioterapie;

ii) fiziokinetoterapie;

iii) Kinetoterapie, cu durată de studii de 4 ani;

iv) educație fizică și sport, specializarea kinetoterapie și motricitatea specială, cu durată de studii de 3 ani;

v) kinetoterapie, cu durată de studii de 3 ani;

vi) educație fizică și sport, specializarea cultură fizică medicală;

vii) educație fizică și sport, cu vechime în recuperarea medicală de cel puțin 19 ani, angajat în sistemul sanitar și balnear sau de asistență sociala ca profesor de cultură fizică medicală;

viii) balneofiziokinetoterapie și recuperare;

b) diplomă de licenţă sau un alt titlu de fizioterapeut/maso-kinetoterapeut/kinetoterapeut, eliberate de unul dintre statele prevăzute la art. 10 sau de un stat terţ recunoscut ori echivalat în România de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform legii;

c) adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă în fizioterapie, kinetoterapie şi motricitate specială, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, eliberată la cererea absolventului, care este valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;

d) orice altă diplomă de licenţă eliberată de către o facultate acreditată care nu corespunde specializărilor de la lit. a) şi care este însoţită de o adeverinţă eliberată de facultatea respectivă, care atestă că programa de pregătire pentru obţinerea diplomei de licenţă respective corespunde cu cea de pregătire pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut, în condiţiile prezentei legi.

Calitatea de membru al CFZRO se dobândește la cerere și este dovedită prin autorizația de liberă practică, care se eliberează la înscrierea în organizația profesională.

Autorizația de liberă practică reprezintă documentul emis de CFZRO, prin colegiile teritoriale, în baza căruia titularul poate exercita profesia de fizioterapeut pe teritoriul României. Autorizația de liberă practică va fi compusă din pagina principală și din avizul anual privind exercitarea activităților de fizioterapie.

Autorizația de Liberă Practică are următoarele calități:

– Conferă statutul de membru al CFZRO;

– Asigură înregistrarea în Registrul unic al fizioterapeuților;

– Acordă numărul unic de înregistrare pentru fiecare fizioterapeut, număr unic pe viaţă;

– Este valabilă pe întreg teritoriul României, indiferent de judeţul în care a fost eliberată.

Fizioterapeutii care au un titlu oficial de calificare în fizioterapie prevăzut la art. 11 din Legea nr. 229/2016 nu au dreptul să practice profesia fără a avea Autorizația de liberă practică însoţită de avizul anual.

După primirea Autorizației de liberă practică, fizioterapeutul are obligaţia de a anunţa orice modificare survenită în datele cu care figurează în Registrul unic al fizioterapeuților:

a) schimbarea numelui;

b) schimbarea domiciliului;

c) modificarea gradului profesional (grad principal);

d) modificarea datelor de contact;

e) modificarea locului de muncă sau modificarea modalităţii de prestare a activităţilor în regim independent;

f) orice altă situaţie care se referă la modificarea anumitor date înscrise în Registrul unic al fizioterapeuţilor sau în documentele emise de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Actualizarea datelor se realizează conform Hotărârii nr. 30 din 26 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Descarcă Cerere de Actualizare a Datelor Personale/Profesionale

Posesorii autorizațiilor de liberă practică pentru profesiile de kinetoterapeut și profesor CFM eliberate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București care nu se încadrează în art. 11 din Legea nr. 229/2016, își pot exercita în continuare profesia pe baza acestora, până la noi reglementări. În cazul în care este necesar, aceste persoane pot solicita CFZRO o adeverință în acest sens, prin e-mail la adresa secretariat@cfizio.ro.

Comments are closed