Obiectivul 6

Obiectivul 6

Motivație:

          Relațiile de colaborare și reciprocitate vor viza schimbul de informații de specialitate, organizarea de simpozioane, conferințe și congrese, schimburi de experiență și informări cu privire la profesie și profesioniștii din domeniu și facilitarea liberei circulații a forței de muncă pe teritoriul statelor Uniunii Europene, spațiului comunitar european și al confederației elvețiene.

Comments are closed