Obiectivul 3

          Obiectivul 3

          Măsuri:

  • Realizarea de broșuri și pliante informative, participarea la emisiuni de radio și televiziune, care au ca tematică sănătatea umană.
  • Organizarea de evenimente, simpozioane și congrese, la care să fie invitați și ceilalți profesioniști din domeniul sănătății.
  • Organizarea sau participarea la evenimente sportive și la acțiuni de promovare a sănătății prin mișcare.
  • Participarea la acțiunile organizate de alte asociații profesionale și de alți profesioniști din domeniul sănătății, dacă acestea au legătură cu practica fizioterapeutică.
  • Încheierea unor protocoale cu Ministerul Sănătății, prin care metodele de recuperare umană prin fizioterapie să devină proceduri obligatorii, care să fie recomandate de medici, în toate cazurile în care acest lucru se impune, pentru obținerea unor rezultate durabile, cu costuri minime și pentru promovarea sănătății în rândul populației României. Este foarte important ca beneficiarii serviciilor fizioterapeutice să fie corect și complet informați despre posibilitățile și beneficiile fizioterapiei în recuperarea medicală și să fie îndrumați cu profesionalism, de personalul medical care interacționează cu aceștia, către acest tip de terapie, atunci când este cazul.
  • Promovarea fizioterapiei în mediile de interes, ca parte esenţială a serviciilor de îngrijire de sănătate, ca metodă de recuperare medicală fizicală și de păstrare a stării de sănătate fizică și psiho-emoțională.

Comments are closed