Obiectivul 2

Obiectivul 2

       Măsuri:

  • Crearea unui cadru de pregătire academică a viitorilor profesioniști din domeniu, care să țină cont de interesele și direcțiile de dezvoltare a fizioterapiei în țara noastră.
  • Armonizarea programei de studii de licență cu recomandările ghidurilor Confederației Mondiale de Fizioterapie – Regiunea Europa WCPT-ER și cu cerințele țărilor comunitare, în colaborare cu instituțiile de învățământ de profil din România.

Motivație:
Colegiul Fizioterapeuților din România va facilita crearea în mediul universitar a condițiilor optime de studiu academic, teoretic și practic, pentru ca nivelul pregătire al viitorilor profesioniști să le permită acestora practicarea meseriei, atât în țară cât și în străinătate, fără condiționări profesionale.
Este necesar ca programul de studiu academic să ofere o bază solidă teoretică şi practică pentru dezvoltarea competenţelor pe termen lung, prin formarea profesională iniţială şi prin completarea ulterioară a nevoilor în materie de dezvoltare profesională continuă.
Formarea profesională va trebui să implice stabilirea unor raporturi consultative și de colaborare cu instituțiile de învățământ, prin care profesioniștii ce vor absolvi cursurile de învățământ superior din domeniu, să aibă un curriculum unitar și să aibă competențe reale practice, nu doar teoretice, care să-l ajute în exercitarea profesiei.

  • Acreditarea cursurilor de formare profesională continuă.

Motivație:
Cursurile de formare profesională continuă, au ca scop ridicarea nivelului profesional al membrilor colegiului, prin facilitarea accesului acestora la noile descoperiri din domeniu fizioterapiei, prin însușirea și aprofundarea unor noi tehnici, proceduri și protocoale de recuperare medicală. Practic, Colegiul va urmări identificarea, acreditarea și promovarea unor cursuri, care să aducă plus-valoare practicii profesionale, ținând cont de direcțiile de dezvoltare educațională de interes, semnalate de membrii săi și de nevoile reale ale pacienților.

  • Organizarea de congrese, conferințe și simpozioane interne și internationale, în cadrul cărora membrii săi să intre în contact cu ultimile noutăți din domeniul fizioterapiei.

Comments are closed