Obiectivul 1

          Obiectivul 1          

          Măsuri:

 • Organizarea administrativă a structurilor Colegiului Fizioterapeuților din România la nivel național și aplicarea măsurilor necesare pentru facilitarea organizării administrative a Colegiilor teritoriale.
 • Întrunirea membrilor Consilului Național, a reprezentanților în Adunarea Generală Națională și a membrilor din Consiliile teritoriale, în vederea adoptării hotărârilor pentru:
  – obținerea de la ANAF a CIF-ului;
  – încheierea contractelor de mandat cu titlu gratuit pentru fiecare funcție din organele de conducere;
  – implementarea Registrului unic al fizioterapeuților;
  – încheierea contractelor de comodat/închiriere pentru sediul social și pentru puntele de lucru din cele 25 teritorii;
  – deschiderea conturilor bancare;
  – încheierea contractului de prestări servicii de contabilitate și de consultanță juridică;
  – stabilirea procedurii de eliberare a Autorizațiilor de Liberă Practică;
  – urgentarea aprobării de către Ministerul Sănătății a Regulamentului intern de organizare și funcționare;
  – urgentarea adoptării și publicării normelor metodologice de aplicare a legii nr.229/2016;
  – postarea electronică spre dezbatere publică a măsurilor compensatorii;
  – încheierea parteneriatului cu Autoritatea Națională pentru Calificări;
  – reorganizarea colegiului teritorial Cluj-Bistrița Năsăud și Maramureș;
  – stabilirea membrilor desemnați care să răspundă solicitărilor prin intermediul sistemului IMI;
  – informarea instituțiilor publice (case de asigurări de sănătate județene, spitale, policlinici, D.G.A.S.P.C.-uri, inspectorate școlare, companii de asigurări) cu privire la constituirea colegiului și activitatea acestuia.
 • Emiterea Autorizațiilor de Libera Practică membrilor ColegiuluiFizioterapeuților din România;

 Motivație:
Conform art. 20, alin. (1) din Legea nr. 229/2016 privind      organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, acesta este o organizație profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul și supravegherea exercitării profesiei de fizioterapeut, ca profesie liberală de practică publică autorizată.
Conform art. 14, alin. (1) din aceeași lege,  fizioterapeutul își exercită profesia pe baza autorizației de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România.
Având în vedere aspectele evidențiate anterior, orice autorizație de liberă practică eliberată de o altă autoritate de stat își pierde de drept valabilitatea, fiind înlocuită de un document echivalent eliberat de Colegiul Fizioterapeuților din Romania.
La început, autorizația de liberă practică va avea un caracter temporar, până la îndeplinirea cerințelor art. 12, alin. (1) din Legea nr. 229/2016 cu privire la aplicarea măsurilor compensatorii.
Toate aceste măsuri urmăresc uniformizarea documentelor la nivel național din punctul de vedere al formatului și conținutului, pentru ca în România să nu mai existe mai multe tipuri de documente, emise de structuri diferite, cu conținut și cu perioadă de valabilitate diferită, ceea ce creează confuzie majoră în rândul pacienților și angajatorilor.
Se urmărește de asemenea eliminarea de pe piața muncii din România a acelor autorizații de liberă practică emise de autoritățile române anterior intrării în vigoare a legii nr. 229/2016, care nu se conformează cerințelor art. 11 din legea anterior amintită.

 • Implementarea măsurilor compensatorii prevazute de art. 12 din Legea nr.229/2016;
  Motivație:
  Măsurile compensatorii au ca scop eliminarea diferențelor curriculare dintre specialiștii care desfășoară pe teritoriul României aceleași activități specifice fizioterapiei, astfel încât să nu mai existe inechități salariale, discriminări, preferențialități și/sau excluderi la angajarea profesioniștilor din domeniu, bazate pe evaluarea subiectivă a diplomei de studii prezentate angajatorilor. Mai mult decât atât, Colegiul Fizioterapeuților din România va urmări ca, prin efectuarea acestor măsuri compensatorii, să se realizeze armonizarea programei de studii de licență cu recomandările ghidurilor
  Confederației Mondiale de Fizioterapie – Regiunea Europa WCPT-ER și cu cerințele țărilor europene din acest domeniu, astfel încât fizioterapeuții să obțină Cardul Profesional European și prin aceasta să se faciliteze accesul la locurile de muncă de pe piața europeană.
 • Colegiul Fizioterapeuților din România are ca atribuții și stabilirea unor relații de echitate profesională între membrii săi, arbitrarea imparțială a oricăror conflicte care ar putea să apară între aceștia și consilierea fizioterapeuților în măsura competențelor sale, cu respectarea legilor și regulamentelor interne, în toate aspectele ce țin de exercitarea profesiei.

Comments are closed