CONSILIUL NATIONAL

 • Hotararea Consiliului national nr. 76 din 09.09.2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut
 • Hotararea Consiliului national nr. 72 din 12.08.2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie
  medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă
 • Hotărârea Consiliului national nr. 69 din 29.07.2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului național nr. 59 din 07.07.2021 pentru stabilirea calendarului electoral, în vederea desfășurării alegerilor generale pentru organele de conducere ale CFZRO
 • Hotărârea Consiliului național nr. 59 din 07.07.2021 pentru stabilirea calendarului electoral, în vederea desfășurării alegerilor generale pentru organele de conducere ale CFZRO
 • Hotărârea Consiliului național nr. 21 din 01.03.2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 18 din 04.02.2021 pentru stabilirea calendarului electoral, în vederea desfășurării alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante în organele de conducere ale CFZRO
 • Hotărârea Consiliului național nr. 18 din 04.02.2021 pentru stabilirea calendarului electoral, în vederea desfășurării alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante în organele de conducere ale CFZRO
 • Hotărârea Consiliului național nr. 14 din 04.02.2021 pentru aprobarea Programului național de educație medicală continuă pentru fizioterapeuți
 • Hotărârea Consiliului național nr. 13 din 04.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 93/2020 pentru aprobarea taxelor de acreditare şi reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală
 • Hotararea Consiliului național nr. 12 din 04.02.2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a
  criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă
 • Hotărârea Consiliului național nr. 7 din 15.01.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, aprobate prin Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 21/2020
 • Hotărârea Consiliului național nr. 94 din 22.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de malpraxis a Colegiului Fizioterapeuţilor din România
 • Hotărârea Consiliului național nr. 93 din 22.10.2020 pentru aprobarea taxelor de acreditare şi reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a taxelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă
 • Hotărârea Consiliului național nr. 92 din 22.10.2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă
 • Hotărâre nr. 81 din 18.09.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 43 din 7 decembrie 2018 privind suspendarea sau încetarea la cerere a calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România
 • Hotărâre nr. 54 din 10.07.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind activitățile procedurale interne de declanșare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparținând Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene
 • Hotărâre nr. 52 din 19.06.2020 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 44 din 26.05.2020 pentru dispunerea unor măsuri excepționale în privința activității Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj a Colegiului Fizioterapeuților din România, în vederea limitării și prevenirii posibilelor îmbolnăviri cu noul Coronavirus SARS-COV-2, în conformitate cu recomandările și măsurile impuse de autoritățile competente, pe perioada stării de alertă
 • Hotărâre nr. 44 din 26.05.2020 pentru dispunerea unor măsuri excepționale în privința activității Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj a Colegiului Fizioterapeuților din România, în vederea limitării și prevenirii posibilelor îmbolnăviri cu noul Coronavirus SARS-COV-2, în conformitate cu recomandările și măsurile impuse de autoritățile competente, pe perioada stării de alertă
 • Hotărâre nr. 42 din 26.05.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 1 din 13.01.2020 privind adoptarea Procedurii pentru constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului profesional
 • Hotărâre nr. 27 din 26.03.2020 privind schimbarea locului de desfășurare a activității Comisiei de Cenzori a Colegiului Național, în conformitate cu art. 78 alin. (5) din Regulamentul intern de organizare și funcționare al Colegiului Fizioterapeuților din România
 • Hotărâre nr. 26 din 26.03.2020 pentru dispunerea unor măsuri excepționale în privința activității Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj a Colegiului Fizioterapeuților din România, în vederea limitării și prevenirii posibilelor îmbolnăviri cu noul Coronavirus SARS-COV-2, în conformitate cu recomandările și măsurile impuse de autorităților competente
 • Hotărârea nr. 22 din 9 martie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut şi pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
 • Hotărârea nr. 21 din 9 martie 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană
 • Hotărârea nr. 1/2020 privind adoptarea Procedurii pentru constituire, organizarea și funcționarea Consiliului Profesional
 • Hotararea nr. 11 din 14 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România
  de la un colegiu teritorial la altul
 • Hotărârea nr. 9/2019 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 7/2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România
 • Hotărârea nr. 44 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Național al CFZRO nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
 • Hotărârea nr. 43 din 7 decembrie 2018 privind suspendarea sau încetarea la cerere a calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România
 • Hotărârea nr. 41 din 09 noiembrie 2018 privind eliberarea de duplicate ale autorizației de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România
 • Hotărârea nr. 37 din 9 noiembrie 2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
 • Hotărârea nr. 36 din 09 noiembrie 2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut
 • Hotărârea nr. 30 din 26 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
 • Hotărârea nr. 29 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România
 • Hotărârea nr. 28 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea certificatului de conformitate şi pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
 • Hotărârea nr. 23 din 16 aprilie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut
 • Hotărârea nr. 21 din 11 martie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
 • Hotărârea nr. 20 din 11 martie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut
 • Hotărârea nr. 11/28.01.2018 pentru punerea în dezbatere publică a măsurilor compensatorii în vederea completării numărului de ore teoretice şi practice corespunzător programei de pregătire unitare
 • Hotărârea nr. 7/28.01.2018 privind procedura de organizare și desfășurare a ședințelor organelor de conducere la nivel teritorial și național ale  Colegiului Fizioterapeuților din România
 • Hotărârea  nr. 6/28.01.2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaței de membru și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România
 • Hotărârea nr. 5/28.01.2018 privind procedura de eliberare a Autorizației de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut