Comisii

Procedura de nominalizarea si alegere a organelor de jurisdicție internă și control din cadrul CFZRO, la nivel național, este în curs de desfășurare

  • 1 funcție vacantă pentru membru supleant în Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj
  • 3 funcții vacante în cadrul Comisiei de cenzori a colegiului național (1 membru tilular și 2 supleanți)

Procedurile pentru ocuparea funcțiilor rămase vacante în cadrul organelor de jurisdicție internă și control la nivel național ssunt în curs de desfășurare!

Perioada pentru depunerea dosarelor este 06-20 februarie 2021.

Persoanele interesate care îndeplinesc criteriile necesare își pot exprima interesul prin transmiterea dosarului prin e-mail, la adresa secretariat@cfizio.ro.

Pentru a vedea toate informațiile legate de desfășurarea procedurilor de nominalizare și alegere a membrilor organelor de jursidicție internă și control la nivel național dați click pe comisia corespondentă. 

COMISII LA NIVELUL COLEGIILOR TERITORIALE

  • în curs de constituire