Alegeri la nivelul Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad

ALEGERI LA NIVELUL COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR TIMIȘ-ARAD

 

Conform Procesului verbal nr. 10/06.08.2018 întocmit de Comisia Electorală Centrală, în urma turului II al procesului de votare, Comisia a constatat validarea domnului POP-BOGDAN MIHAI ALEXANDRU pentru funcția de membru în Consiliulul Teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad.

Conform Procesului verbal nr. 14/21.07.2018 întocmit de Comisia Electorală TIMIS-ARAD, în urma finalizării procesului de votare din data de 21.07.2018 s-a constatat neîntrunirea cvorumului necesar de 2/3 membrii ai Adunării generale teritoriale, astfel se va organiza turul II, conform procedurii de organizare a alegerilor și a calendarului electoral în data de 04.08.2018.

Candidati :

POP-BOGDAN MIHAI ALEXANDRU – Curriculum Vitae Prezentare Generala

Alegerile se vor desfășura conform calendarului electoral pentru funcția de reprezentant în Adunarea Generală Națională.

CALENDAR ELECTORAL

 

Turul I
14 iulie 2018, până la ora 16.00

18 iulie 2018

21 iulie 2018 orele 10.00-16.00

– depunerea candidaturilor;
– afişarea listelor cu candidaţi;
– alegerea reprezentantului în Adunarea generală națională;
Turul II
4 august 2018  orele 10.00-16.00 –  alegerea reprezentantului în Adunarea generală națională;

 

 

COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ TIMIȘ-ARAD

SEDIU: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 156, Timișoara (cabinetul de kinetoterapie Casa Austria Timișoara)

Adresă de e-mail: cet.tm-ar@cfizio.ro

Membrii:

 1. Ugarcovici Romeo – Presedinte (tel: 0723185930)
  2. Grün Beatrix Adelheid – Secretar (tel: 0730643122)
  3. Grancea Larisa – membru (tel: 0762044788)
  4. Bere Cornelia – membru supleant (tel: 0731804189)
  5. Ianculescu Eleonora – membru supleant (tel: 0744875999)

 

Program depunere dosare:

Vineri: 09:00-12:00

 

Informații privind depunerea dosarelor:

Candidaturile se vor depune personal la sediul Comisiei Electorale Teritoriale Timiș-Arad, cu cel puţin 7 zile înaintea primului tur al alegerilor.

Candidații pot depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfășura în funcția pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă motiv de respingere a dosarului.

Curriculum vitae și prezentarea generală se depun și în format electronic pentru fi afișate odată cu lista cu candidaturi.

 

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

 1. să fie membru al Colegiului teritorial
 2. să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 3. să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016;
 4. să nu fi fost sancționat disciplinar;
 5. să nu se afle în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice;

 

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială  va cuprinde:

 1. formular de candidatură;
 2. curriculum vitae;
 3. copie după CI;
 4. copie după autorizația de liberă practică emisă de Colegiul Fizioterapeuților din România.
 5. dovada vechimii conform art. 4 alin (2) lit. b);
 6. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
 7. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice.

 

Pentru respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), la depunerea dosarului se va completa un Acord de prelucrare și publicare date candidat.

 

Procedură de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad

Comentariile nu sunt permise.