Alegeri la nivelul Colegiului Fizioterapeuților Sibiu-Mureș

ALEGERI LA NIVELUL COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR SIBIU-MUREȘ

Conform Procesului verbal al ședinței Comisiei Electorale Teritoriale Sibiu-Mureș, înregistrat cu nr. 3/20.01.2019, se constată faptul nu s-a întrunit norma de participare de minimum 2/3 din numărul membrilor Adunări generale teritoriale, prin urmare se va organiza o altă sesiune de alegeri, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor la vot. Conform calendarului electoral, Turul II se va organiza în data de 03.02.2019.

Candidați pentru funcția de Membru în Consiliul Teritorial Sibiu – Mureș:

 1. ALECUSAN VASILE EMILIAN ALEXANDRU – Curriculum Vitae
 2. SZILÁGYI ZSOLT CSABA – Curriculum Vitae

 

Alegerile se vor desfășura conform calendarului electoral pentru funcția de membru în Consiliul teritorial.

CALENDAR ELECTORAL

 

Turul I
13 ianuarie 2019, până la ora 16.00

16 ianuarie 2019

20 ianuarie 2019 orele 10.00-14.00

– depunerea candidaturilor;
– afişarea listelor cu candidaţi;
– alegerea membrului în Consiliului teritorial
Turul II
3 februarie 2019  orele 10.00-14.00 –  alegerea membrului în Consiliul teritorial

 

 

COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ SIBIU-MUREȘ

SEDIU: Str. Avrig nr. 4-8, ap. 4, Sibiu, jud. Sibiu

Telefon: 0771.633.747

Adresă de e-mail: cet.sb-ms@cfizio.ro

Membrii:

 1. Mălai Florin – Președinte
 2. Irimescu Simona – Secretar
 3. Negrea Alina – Membru titular
 4. Negrea Gheorghe – Membru supleant
 5. Mălai Andreea – Membru supleant

 

Program depunere dosare:

Luni: 08:00 – 12:00

Miercuri: 08:00 – 12:00

Joi: 16:00 – 20:00

 

Informații privind depunerea dosarelor:

Candidaturile se vor depune personal la sediul Comisiei Electorale Teritoriale Sibiu-Mureș, cu cel puţin 7 zile înaintea primului tur al alegerilor.

Candidații pot depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfășura în funcția pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă motiv de respingere a dosarului.

Curriculum vitae și prezentarea generală se depun și în format electronic pentru fi afișate odată cu lista cu candidaturi. Acestea se vor transmite la adresa de e-mail: cet.sb-ms@cfizio.ro.

 

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

 1. să fie membru al Colegiului teritorial
 2. să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 3. să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016;
 4. să nu fi fost sancționat disciplinar;
 5. să nu se afle în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice;

 

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială  va cuprinde:

 1. formular de candidatură;
 2. curriculum vitae;
 3. copie după CI;
 4. copie după autorizația de liberă practică emisă de Colegiul Fizioterapeuților din România.
 5. dovada vechimii de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 6. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
 7. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice.

 

Datele dvs. cu caracter personal cuprinse în dosarul de candidatură, furnizate către CFZRO, sunt necesare procesării de date care decurg din calitatea de candidat pentru funcția vacantă de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Sibiu-Mureș, în vederea respectării obligațiilor care reies din Hotărârea nr. 7/2018 a Adunării generale naționale a CFZRO, din Legea nr. 229/2016 și din Statutul CFZRO, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016.

 

Procedură de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Fizioterapeuților Sibiu-Mureș

 

Comentariile nu sunt permise.