ALEGERI LA NIVELUL COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR GALAȚI-VRANCEA-BRĂILA-BUZĂU

ALEGERI LA NIVELUL COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR GALAȚI-VRANCEA-BRĂILA-BUZĂU


Conform Procesului verbal nr. 14/19.01.2020 întocmit de Comisia Electorală Teritorială Galați-Vrancea-Brăila-Buzău, în urma finalizării procesului de votare din data de 19.01.2020, pentru funcția de reprezentant în Adunarea generală națională s-a constatat neîntrunirea cvorumului necesar de 2/3 membri ai Adunării generale teritoriale, astfel se va organiza turul II, conform procedurii de organizare a alegerilor și a calendarului electoral în data de 02.02.2020.


 • Candidați pentru funcția de reprezentant în Adunarea generală națională a Colegiului Fizioterapeuților din România pentru Colegiul Fizioterpeuților Galați-Vrancea-Brăila-Buzău
 1. BUHĂESCU GHE. GEORGIANA ALINA  – Curriculum Vitae

Conform Procesului verbal nr. 8/12.01.2020 întocmit de Comisia Electorală Teritorială Galați-Vrancea-Brăila-Buzău, în urma finalizării procesului de votare din data de 12.01.2020, pentru funcția de membru în Consiliul teritorial s-a constatat neîntrunirea cvorumului necesar de 2/3 membri ai Adunării generale teritoriale, astfel se va organiza turul II, conform procedurii de organizare a alegerilor și a calendarului electoral în data de 26.01.2020.


 • Candidați pentru funcția de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterpeuților Galați-Vrancea-Brăila-Buzău: 
 1. CHIRIAC C. ROMULUS-COSTEL – Curriculum Vitae
 2. GOGA A. FLORENTINA-MIHAELA – Curriculum Vitae

 1. Alegerile se vor desfășura conform calendarului electoral pentru funcția de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterpeuților Galați-Vrancea-Brăila-Buzău.

(2 funcții vacante)

 

CALENDAR ELECTORAL

 

Turul I
16 decembrie 2019 – 6 ianuarie 2020

9 ianuarie 2020

12 ianuarie 2020, orele 10.00-14.00

– depunerea candidaturilor;
– afişarea listelor cu candidaţi;
– alegerea membrului în Consiliului teritorial
Turul II
26 ianuarie 2020  orele 10.00-14.00 –  alegerea membrului în Consiliul teritorial
 1. Alegerile se vor desfășura conform calendarului electoral pentru funcția de reprezentant în Adunarea generală națională a Colegiului Fizioterapeuților din România pentru Colegiul Fizioterpeuților Galați-Vrancea-Brăila-Buzău.

(1 funcție vacantă)

 

Turul I
23 decembrie 2019 – 13 ianuarie 2020

16 ianuarie 2020

19 ianuarie 2020, orele 10.00-14.00

– depunerea candidaturilor;
– afişarea listelor cu candidaţi;
– alegerea reprezentantului în Adunarea generală națională
Turul II
02 februarie 2020, orele 10.00-14.00 –  alegerea reprezentantului în Adunarea generală națională

COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ GALAȚI-VRANCEA-BRĂILA-BUZĂU

 

DATE DE CONTACT:

SEDIU: GALAȚI, STR. BRĂILEI NR. 338A

Tel: 0722.640.406; 0751.605.616

Adresa de mail: cet.gl-vr-br-bz@cfizio.ro

MEMBRI

1. Popa Gheorghe – Președinte CET

2. Bulgaru Aurora-Alexandra – secretar CET

3. Romila Iulian-Bogdan – membru titular

4. Bosneaga Diana-Maria – membru supleant

5. Tabarcea Dumitrita – membru supleant

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL TERITORIAL:
Perioada 16.12.2019-06.01.2020
Joi, 19.12.2019 – 09:00-12:00
Vineri, 20.12.2019– 15:00-17:00
Luni, 06.01.2020 – 12:00-17:00

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE REPREZENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ NAȚIONALĂ:
Perioada 23.12.2019-13.01.2020
Luni, 06.01.2019 – 12:00-17:00
Vineri, 10.01.2020– 09:00-12:00
Luni, 13.01.2019 – 10:00-17:00

Informații privind depunerea dosarelor:

Candidaturile se vor depune personal sau prin împuternicit cu procură notarială specială la sediul Comisiei Electorale Teritoriale Galați-Vrancea-Brăila-Buzău, cu cel puţin 6 zile înaintea primului tur al alegerilor, în timpul programului stabilit de comisie, în perioada 16.12.2019-06.01.2020 pentru funcția de membru în Consiliul teritorial și în perioada 19.01.-02.02.2020 pentru funcția de reprezentant în Adunarea generală națională.

 1. Membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Galați-Vrancea-Brăila-Buzău

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

 1. să fie membru al Colegiului teritorial, avizat pe anul în curs;
 2. să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 3. să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 4. să nu fi fost sancționat disciplinar ori condamnat penal;
 5. să nu se afle în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială va cuprinde:

 1. formular de candidatură pentru funcția de membru în Consiliul teritorial (descarcă formular);
 2. curriculum vitae;
 1. dovada calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților Galați-Vrancea-Brăila-Buzău și dovada avizării (completare NRU în cerere, prezentare ALP și Aviz);
 1. dovada vechimii de cel puțin 3 ani exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 1. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 2. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
 3. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;
 1. Reprezentant în Adunarea generală națională a Colegiului Fizioterapeuților din România pentru Colegiul Fizioterapeuților Galați-Vrancea-Brăila-Buzău

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

 1. să fie membru al Colegiului teritorial, avizat pe anul în curs;
 1. să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 2. să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 3. să nu fi fost sancționat disciplinar ori condamnat penal;
 4. să nu se afle în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială va cuprinde:

 1. formular de candidatură pentru funcția de reprezentant în Adunarea generală națională (descarcă formular);
 2. curriculum vitae;
 3. dovada calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților Galați-Vrancea-Brăila-Buzău și dovada avizării (completare NRU în cerere, prezentare ALP și Aviz);
 4. dovada vechimii de cel puțin 3 ani exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 5. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 6. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
 7. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;

 

Candidații vor prezenta obligatoriu autorizația de liberă practică și avizul anual pentru anul 2019/2020. Neprezentarea sau nedeținerea acestora constituie motiv de respingere a dosarului de candidatură. Aceste documente nu vor fi copiate sau stocate de către Comisiile Electorale Teritoriale, fiind prezentate numai pentru verificare.

Candidații pot depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfășura în funcția pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă motiv de respingere a dosarului.

Curriculum vitae și prezentarea generală se depun și în format electronic pentru fi afișate odată cu lista cu candidaturi. Acestea se vor transmite la adresa de e-mail: cet.gl-vr-br-bz@cfizio.ro

Datele dvs. cu caracter personal cuprinse în dosarul de candidatură, furnizate către CFZRO, sunt necesare procesării de date care decurg din calitatea de candidat pentru funcția vacantă de membru în Consiliul teritorial al Colegiului teritorial, în vederea respectării obligațiilor care reies din Hotărârea nr. 12/2019 a Adunării generale naționale a CFZRO, din Legea nr. 229/2016 din Statutul CFZRO și din Regulamentul intern de organizare și funcționare al CFZRO, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016.

 

PROCEDURA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR (descarcă procedură)

 

DATELE DE CONTACT ALE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE:

Sediul: Str. Drumul Sării nr. 2, sect. 6, București.

Telefon: 0728.448.823

Adresă de e-mail: cec@cfizio.ro

Membrii:

 1. Goga Mădălina-Florența – Președinte CEC
 2. Badea Iuliana-Ioana – Secretar CEC
 3. Tărucă Nadina – membru titular
 4. Costin Andreea – membru titular
 5. Marin Dana Nicoleta – membru titular
 6. Iordache-Adam Claudia Nicoleta – membru supleant
 7. Pandele Iulian – membru supleant

Comments are closed