ALEGERI LA NIVELUL COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR CONSTANȚA-TULCEA

ALEGERI LA NIVELUL COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR CONSTANȚA-TULCEA

Conform Procesului verbal nr. 5/26.05.2019 întocmit de Comisia Electorală Teritorială Constanța-Tulcea, în urma finalizării procesului de votare din data de 26.05.2019 s-a constatat neîntrunirea cvorumului necesar de 2/3 membri ai Adunării generale teritoriale, astfel se va organiza turul II, conform procedurii de organizare a alegerilor și a calendarului electoral în data de 09.06.2019.

Candidați pentru funcția de Membru în Consiliul Teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Constanța-Tulcea:

 1. ARDELEANU MIHAELA VICTORIȚA – Curriculum Vitae

Alegerile se vor desfășura conform calendarului electoral pentru funcția de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterpeuților Constanța-Tulcea.

 

CALENDAR ELECTORAL

 

Turul I
26 aprilie – 17 mai 2019

22 mai 2019

26 mai 2019, orele 10.00-14.00

– depunerea candidaturilor;
– afişarea listelor cu candidaţi;
– alegerea membrului în Consiliului teritorial
Turul II
9 iunie 2019  orele 10.00-14.00 –  alegerea membrului în Consiliul teritorial

 

COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ CONSTANȚA-TULCEA

 

DATE DE CONTACT:

SEDIU: CONSTANȚA, BLD. MAMAIA NR. 96, PAV. A (SUBSOL)

Telefon: 0732242106

Adresa de mail: cet.ct-tl@cfizio.ro

 

MEMBRI

 1. Soare Anca – Președinte CET
 2. Șerban Mădălina-Florentina – Secretar CET
 3. Dima Vrania-Andreea – Membru CET
 4. Budulan Radu – Memebru supleant CET
 5. Cioranu Andre-Bogdan – Membru supleant CET

 

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI:

Perioada 26.04-17.05.2019

Luni – 09:00-11:00

Miercuri – 15:00-17:00

 

Informații privind depunerea dosarelor:

Candidaturile se vor depune personal la sediul Comisiei Electorale Teritoriale Constanța-Tulcea, cu cel puţin 9 zile înaintea primului tur al alegerilor, respectiv în perioada 26 aprilie – 17 mai 2019.

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

 1. să fie membru al Colegiului teritorial, avizat pentru anul 2019;
 2. să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 3. să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016;
 4. să nu fi fost sancționat disciplinar;
 5. să nu se afle în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice;

 

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială va cuprinde:

 1. formular de candidatură (descarcă formular);
 2. curriculum vitae;
 3. dovada vechimii de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 4. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
 5. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice.

 

Candidații vor prezenta obligatoriu autorizația de liberă practică și avizul anual pentru anul 2019. Neprezentarea sau nedeținerea acestora constituie motiv de respingere a dosarului de candidatură. Aceste documente nu vor fi copiate sau stocate de către Comisiile Electorale Teritoriale, fiind prezentate numai pentru verificare.

 

Candidații pot depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfășura în funcția pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă motiv de respingere a dosarului.

Curriculum vitae și prezentarea generală se depun și în format electronic pentru fi afișate odată cu lista cu candidaturi. Acestea se vor transmite la adresa de e-mail: cet.ct-tl@cfizio.ro.

 

Datele dvs. cu caracter personal cuprinse în dosarul de candidatură, furnizate către CFZRO, sunt necesare procesării de date care decurg din calitatea de candidat pentru funcția vacantă de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Sibiu-Mureș, în vederea respectării obligațiilor care reies din Hotărârea nr. 7/2018 a Adunării generale naționale a CFZRO, din Legea nr. 229/2016 și din Statutul CFZRO, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016.

 

Procedură de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Fizioterapeuților Constanța-Tulcea (descarcă procedură)

 

DATELE DE CONTACT ALE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE:

Sediul: Str. Drumul Sării nr. 2, sect. 6, București.

Telefon: 0728.448.823

Adresă de e-mail: cec@cfizio.ro

Membrii:

 1. Goga Mădălina-Florența – Președinte CEC
 2. Tărucă Nadina – Secretar CEC
 3. Marin Dana Nicoleta – Membru CEC
 4. Ene Ana Maria – Membru CEC
 5. Pandele Iulian – Membru CEC
 6. Călin Claudia Nicoleta – Membru supleant CEC
 7. Ciocaniu Florina Ștefania – Membru supleant CEC

 

Comentariile nu sunt permise.