ALEGERI LA NIVELUL COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR CONSTANȚA-TULCEA

ALEGERI LA NIVELUL COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR CONSTANȚA-TULCEA


Începând cu data de 23.01.2020 adresa Colegiului teritorial Constanța-Tulcea va fi următoarea: Str. Unirii nr. 32-34, etaj 1 (în incinta Universității Spiru Haret Contanța), Constanța, Jud. Constanța


Conform Procesului verbal nr. 5/12.01.2020 întocmit de Comisia Electorală Teritorială Constanța-Tulcea, în urma finalizării procesului de votare din data de 12.01.2020, pentru funcția de membru în Consiliul teritorial s-a constatat neîntrunirea cvorumului necesar de 2/3 membri ai Adunării generale teritoriale, astfel se va organiza turul II, conform procedurii de organizare a alegerilor și a calendarului electoral în data de 26.01.2020.

 

Candidați pentru funcția de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterpeuților Constanța-Tulcea:

1.  ARDELEANU ST. MIHAELA VICTORIȚA – Curriculum Vitae

2.  DRUGĂ M. DĂNUȚ – Curriculum Vitae


  1. Alegerile se vor desfășura conform calendarului electoral pentru funcția de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterpeuților Constanța-Tulcea. 

(2 funcții vacante)

 

CALENDAR ELECTORAL

 

Turul I

16 decembrie 2019 – 6 ianuarie 2020

9 ianuarie 2020

12 ianuarie 2020, orele 10.00-14.00

– depunerea candidaturilor;
– afişarea listelor cu candidaţi;
– alegerea membrului în Consiliului teritorial

Turul II

26 ianuarie 2020  orele 10.00-14.00

–  alegerea membrului în Consiliul teritorial

     2. Alegerile se vor desfășura conform calendarului electoral pentru funcția de Președinte al Colegiului Fizioterpeuților Constanța-Tulcea.

 

Turul I

13 ianuarie – 3 februarie 2020

6 februarie 2020

9 februarie 2020, orele 10.00-14.00

– depunerea candidaturilor;
– afişarea listelor cu candidaţi;
– alegerea Președintelui colegiului teritorial

Turul II

23 februarie 2020, orele 10.00-14.00

–  alegerea Președintelui colegiului teritorial

 

COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ CONSTANȚA-TULCEA

 

DATE DE CONTACT:

SEDIU (actual): CONSTANȚA, STR. UNIRII NR. 32-34, ETAJ 1 (ÎN INCINTA UNIVERITĂȚII SPIRU HARET DIN CONSTANȚA)

Sediul colegiului teritorial a fost modificat prin Hotărârea Consiliului teritorial Constanța-Tulcea nr. 1/2020, începând cu data de 23 ianuarie. 

(Sediu vechi: CONSTANȚA, BLD. MAMAIA NR. 96, PAV. A (SUBSOL)


Telefon: 0732.242.106
Adresa de mail: cet.ct-tl@cfizio.ro

MEMBRI
1. Grosu Emanuela – Președinte CET
2. Dinu Georgiana – secretar CET
3. Budulan Radu – membru titular
4. Chiriță Ana-Maria – membru supleant
5. Munteanu Silviu – membru supleant

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL TERITORIAL:
Perioada 16.12.2019-06.01.2020
Luni – 09:00-11:00
Miercuri – 15:00-17:00

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE CONSILIUL TERITORIAL:
Perioada 13.01.-03.02.2020
Luni – 09:00-11:00
Miercuri – 15:00-17:00

Informații privind depunerea dosarelor:

Candidaturile se vor depune personal sau prin împuternicit cu procură notarială specială la sediul Comisiei Electorale Teritoriale Constanța-Tulcea, cu cel puţin 6 zile înaintea primului tur al alegerilor, în timpul programului stabilit de comisie, în perioada 16.12.2019-06.01.2020 pentru funcția de membru în Consiliul teritorial și în perioada 13.01.-03.02.2020.

I.                   Membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Constanța-Tulcea

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

1.      să fie membru al Colegiului teritorial, avizat pe anul în curs;

2.      să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;

3.      să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;

4.      să nu fi fost sancționat disciplinar ori condamnat penal;

5.      să nu se afle în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;

 

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială va cuprinde:

1.      formular de candidatură pentru funcția de membru în Consiliul teritorial (descarcă formular);

2.      curriculum vitae;

  1. dovada calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților Constanța-Tulcea și dovada avizării (completare NRU în cerere, prezentare ALP și aviz);

4.      dovada vechimii de cel puțin 3 ani exercitarea profesiei sau în activitate didactică;

  1. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  2. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
  3. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;

 

II.                Președinte al Colegiului Fizioterapeuților Constanța-Tulcea

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

  1. să fie membru al Consiliului teritorial al colegiului teritorial pentru care se organizează alegerile, avizat pe anul în curs;

2.      să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;

3.      să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;

4.      să nu fi fost sancționat disciplinar ori condamnat penal;

5.      să nu se afle în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;

 

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială va cuprinde:

1.      formular de candidatură pentru funcția de Președinte colegiu teritorial (descarcă formular);

2.      curriculum vitae;

3.      dovada calității de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Constanța-Tulcea și dovada avizării (completare NRU în cerere, prezentare ALP și aviz);

4.      dovada vechimii de cel puțin 3 ani exercitarea profesiei sau în activitate didactică;

5.      declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;

6.      declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;

7.      declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;

 

Candidații vor prezenta obligatoriu autorizația de liberă practică și avizul anual pentru anul 2019/2020. Neprezentarea sau nedeținerea acestora constituie motiv de respingere a dosarului de candidatură. Aceste documente nu vor fi copiate sau stocate de către Comisiile Electorale Teritoriale, fiind prezentate numai pentru verificare.

 

Candidații pot depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfășura în funcția pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă motiv de respingere a dosarului.

Curriculum vitae și prezentarea generală se depun și în format electronic pentru fi afișate odată cu lista cu candidaturi. Acestea se vor transmite la adresa de e-mail: cet.ct-tl@cfizio.ro.

 

Datele dvs. cu caracter personal cuprinse în dosarul de candidatură, furnizate către CFZRO, sunt necesare procesării de date care decurg din calitatea de candidat pentru funcția vacantă de membru în Consiliul teritorial al colegiului teritorial sau de Președinte al colegiului teritorial, în vederea respectării obligațiilor care reies din Hotărârea nr. 4/2019 a Adunării generale naționale a CFZRO, din Legea nr. 229/2016 din Statutul CFZRO și din Regulamentul intern de organizare și funcționare al CFZRO, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016.

 

PROCEDURA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR (descarcă procedură)

 

 

DATELE DE CONTACT ALE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE:

Sediul: Str. Drumul Sării nr. 2, sect. 6, București.

Telefon: 0728.448.823

Adresă de e-mail: cec@cfizio.ro

Membrii:

1.      Goga Mădălina-Florența – Președinte CEC

2.      Badea Iuliana-Ioana – Secretar CEC

3.      Tărucă Nadina – membru titular

4.      Costin Andreea – membru titular

5.      Marin Dana Nicoleta – membru titular

6.      Iordache-Adam Claudia Nicoleta – membru supleant

7.      Pandele Iulian – membru supleant

 

Comments are closed