ALEGERI LA NIVEL NAȚIONAL

ALEGERI SUSPENDATE 

 

Alegerile se vor desfășura conform calendarului electoral pentru funcția de membru în Consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România, pentru Regiunea Sud-Est.


Candidați pentru funcția de membru în Consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România, pentru Regiunea Sud-Est:

 1. BUHĂESCU GHE. GEORGIANA ALINA – Curriculum Vitae

CALENDAR ELECTORAL

Turul I
17 februarie – 2 martie 20205 martie 2020

14 martie 2020, orele 09:00-10:00

– depunerea candidaturilor;– afişarea listelor cu candidaţi;

– alegerea membrului în Consiliului național

Turul II
28 martie 2020, orele 09:00-10:00 –  alegerea membrului în Consiliul național

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL NAȚIONAL, PENTRU REGIUNEA SUD-EST:
Perioada 17.02.-02.03.2020
Luni – Vineri:  – 10:00-16:00

Informații privind depunerea dosarelor:

Candidaturile se vor depune personal sau prin împuternicit cu procură notarială specială la sediul Comisiei Electorale Centrale, cu cel puţin 6 zile înaintea primului tur al alegerilor, în timpul programului stabilit de comisie, în perioada 17.02.2020-03.03.2020 pentru funcția de membru în Consiliul național pentru Regiunea Sud-Est.

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

 1. să fie membru al Adunării generale naționale a CFZRO din cadrul unui colegiu teritorial situat în Regiunea S-E, avizat pe anul în curs;
 1. să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitatea didactică;
 2. să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 3. să nu fi fost sancționat disciplinar ori condamnat penal;
 4. să nu se afle într-o stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Centrală va cuprinde:

 1. formular de candidatură pentru funcția de membru în Consiliul național (descarcă formular);
 2. curriculum vitae;
 3. dovada calității de membru în Adunarea generală națională și dovada avizării (completare NRU în cerere, prezentare ALP și Aviz);
 4. dovada vechimii de cel puțin 3 ani exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 5. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 6. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
 7. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;

 

Candidații vor prezenta obligatoriu autorizația de liberă practică și avizul anual pentru anul 2019/2020. Neprezentarea sau nedeținerea acestora constituie motiv de respingere a dosarului de candidatură. Aceste documente nu vor fi copiate sau stocate de către Comisia Electorală Centrală, fiind prezentate numai pentru verificare.

Candidații pot depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfășura în funcția pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă motiv de respingere a dosarului.

Curriculum vitae și prezentarea generală se depun și în format electronic pentru fi afișate odată cu lista cu candidaturi. Acestea se vor transmite la adresa de e-mail: cec@cfizio.ro

Datele dvs. cu caracter personal cuprinse în dosarul de candidatură, furnizate către CFZRO, sunt necesare procesării de date care decurg din calitatea de candidat pentru funcția vacantă de membru în Consiliul teritorial al Colegiului teritorial, în vederea respectării obligațiilor care reies din Hotărârea nr. 12/2019 a Adunării generale naționale a CFZRO, din Legea nr. 229/2016 din Statutul CFZRO și din Regulamentul intern de organizare și funcționare al CFZRO, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016.

 

PROCEDURA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR (descarcă procedură)

 

DATELE DE CONTACT ALE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE:

Sediul: Str. Drumul Sării nr. 2, sect. 6, București.

Telefon: 0728.448.823

Adresă de e-mail: cec@cfizio.ro

Membrii:

 1. Goga Mădălina-Florența – Președinte CEC
 2. Badea Iuliana-Ioana – Secretar CEC
 3. Tărucă Nadina – membru titular
 4. Costin Andreea – membru titular
 5. Marin Dana Nicoleta – membru titular
 6. Iordache-Adam Claudia Nicoleta – membru supleant
 7. Pandele Iulian – membru supleant