COMUNICAT Colegiul fizioterapeutilor din Romania

Începând cu data de 13.02.2018 Colegiile teritoriale ale Colegiul Fizioterapeuților din România demarează procedura de înscriere în colegiu și de eliberare a ALP-ului pentru persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare prevăzut la art. 11. din legea 229/2016.

Autorizația de liberă practică se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea

Pentru cetățenii români documentele necesare  înscrierii și eliberării ALP sunt:

a)     documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licență sau adeverință în specializările prevăzute la art. 11 lit. a), c) și d) din lege – original și copie;

b)    certificat de cazier judiciar – original;

c)     certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni – original.

d)    cerere de înscriere;

e)     carte de identitate – copie;

f)     certificat de căsătorie / hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul – copie;

g)    declarație pe proprie răspundere că nu exercită profesia, dacă este cazul;

h)    dovada achitării taxei de înscriere în colegiul teritorial și a cotizației anuale;

 i)      asigurarea pentru răspundere civilă profesională;

j)      pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverință de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul.

Documentele se depun la sediul colegiului teritorial al fizioterapeuților din raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea și sunt preluate de membrii desemnați ai consiliului teritorial al colegiului respectiv.

Autorizațiile de liberă practică eliberate de instituțiile publice autorizate anterior apariției legii 229/2016 se preschimbă până la data de 12 august 2018 cu autorizațiile de liberă practică emise de Colegiul Fizioterapeuților din România.

Taxa de înscriere în Colegiul fizioterapeuților din România este 100 lei și se achită o singură dată.

Cuantumul cotizației este diferit, după cum urmează:
– 300 lei  (anual) pentru cei care dețin ALP și își exercită profesia;
– 275lei/225 lei/150 lei/75 lei pentru cei care nu exercită profesia (indiferent dacă dețin sau nu ALP), în funcție de momentul înscrierii:
*275 Ron pentru persoanele care se înscriu până la data de 31 martie 2018;
* 225 Ron  pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 aprilie 2018 și 30 iunie 2018;
* 150 Ron pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 iulie 2018 și 30 septembrie 2018;
* 75 Ron pentru  fizioterapeuții care se înscriu între 1 octombrie  și 31 decembrie 2018;
– 60 lei (anual) pentru care se află  la data intrării în vigoare a hotărârii în situația șomajului, a suspendării contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, sau în concediu de îngrijire copil bolnav pănâ la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap.

Taxa de înscriere și cotizația se achită în contul colegiului teritorial la care fizioterapeutul se înscrie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed