Legislatie

HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 ianuarie 2018 pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuţilor din România


HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 ianuarie 2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut, cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRÂRE nr. 6 din 28 ianuarie 2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, cu modificarile si completarile ulterioare


HOTĂRÂRE nr. 7 din 28 ianuarie 2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România


Legea 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România


Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin OMS nr. 679/2017 și publicat în MO Partea I nr. 489Bis din 28 iunie 2017


Regulamentul electoral pentru constituirea legală a primelor alegeri ale organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuților din România adoptat de Comisia Națională a Colegiului Fizioterapeuților din România în data de 5 octombrie 2017 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 54948/05.10.2017


 

Comentariile nu sunt permise.