Legislatie

HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 ianuarie 2018 pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuţilor din România


HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 ianuarie 2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut


HOTĂRÂRE nr. 6 din 28 ianuarie 2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România


HOTĂRÂRE nr. 7 din 28 ianuarie 2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România


HOTĂRÂRE nr. 20 din 11 martie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut


HOTĂRÂRE nr. 21 din 11 martie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România


Legea 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România


Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin OMS nr. 679/2017 și publicat în MO Partea I nr. 489Bis din 28 iunie 2017


Regulamentul electoral pentru constituirea legală a primelor alegeri ale organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuților din România adoptat de Comisia Națională a Colegiului Fizioterapeuților din România în data de 5 octombrie 2017 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 54948/05.10.2017


 

Comentariile nu sunt permise.