Alegeri la nivelul Colegiului Fizioterapeuților Sibiu-Mureș

ALEGERI LA NIVELUL COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR SIBIU-MUREȘ

 

 

Alegerile se vor desfășura conform calendarului electoral pentru funcția de membru în Consiliul teritorial.

CALENDAR ELECTORAL

 

Turul I
7 iulie 2018, până la ora 16.00

11 iulie 2018

14 iulie 2018 orele 10.00-16.00

– depunerea candidaturilor;
– afişarea listelor cu candidaţi;
– alegerea membrului în Consiliului teritorial
Turul II
28 iulie  2018  orele 10.00-16.00 –  alegerea membrului în Consiliul

teritorial

 

COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ SIBIU-MUREȘ

SEDIU: Str. Avrig nr. 4-8, ap. 4, Sibiu, jud. Sibiu

Telefon: 0727.327.216

Adresă de e-mail: cet.sb-ms@cfizio.ro

Membrii:

 1. Mălai Florin – Președinte
 2. Negrea Alina – Secretar
 3. Negrea Gheorghe – Membru
 4. Mălai Andreea – Membru supleant
 5. Năstase Cristian Călin – Membru supleant

 

Program depunere dosare:

Luni-Vineri: 15:00-19:00

 

Informații privind depunerea dosarelor:

Candidaturile se vor depune personal la sediul Comisiei Electorale Teritoriale Sibiu-Mureș, cu cel puţin 7 zile înaintea primului tur al alegerilor.

Candidații pot depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfășura în funcția pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă motiv de respingere a dosarului.

Curriculum vitae și prezentarea generală se depun și în format electronic pentru fi afișate odată cu lista cu candidaturi.

 

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

 1. să fie membru al Colegiului teritorial
 2. să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 3. să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016;
 4. să nu fi fost sancționat disciplinar;
 5. să nu se afle în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice;

 

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială  va cuprinde:

 1. formular de candidatură;
 2. curriculum vitae;
 3. copie după CI;
 4. copie după autorizația de liberă practică emisă de Colegiul Fizioterapeuților din România.
 5. dovada vechimii conform art. 4 alin (2) lit. b);
 6. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
 7. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice.

 

Pentru respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), la depunerea dosarului se va completa un Acord de prelucrare și publicare date candidat.

 

Procedură de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Fizioterapeuților Sibiu-Mureș

 

Comentariile nu sunt permise.