ALEGERI COMPLETARE FUNCȚII VACANTE ÎN ORGANELE DE CONDUCERE CFZRO

Pentru informații referitoare la calendarul electoral și depunerea candidaturilor accesați acest link.

Colegiul Fizioterapeuților din România își exprimă profunda îngrijorare față de propunerea Societății Române de Reabilitare Medicală, de modificare a art. 244 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, după cum urmează: ”(4) Asiguraţii beneficiază de proceduri de fizioterapie, pe baza recomandării medicului specialist și în conformitate cu planul de proceduri specifice stabilit de medicul de medicină fizică și de reabilitare, cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi în normele sale de aplicare.”

Comunicatul poate fi accesat în întregime aici.

CAMPANIA „AVEM ACELAȘI SÂNGE” A AJUNS

LA CEA DE-A V-A EDIȚIE!

Sprijinim și încurajăm eforturile depuse de echipa Digi24 pentru desfășurarea acestei campanii și mulțumim doamnei Carla Tănasie pentru invitația de a ne alătura proiectului!

CFZRO depune eforturi pentru a opri încălcarea dreptului pacientilor de a beneficia de servicii de fizioterapie decontate, urmare a modificărilor propuse de CNAS

INFORMAȚII IMPORTANTE - AVIZAREA ANUALĂ

Avizul anual se poate solicita în perioada octombrie-decembrie.

Membrii CFZRO au obligația de a  solicita reînnoirea avizului anual începând cu luna octombrie (a anului curent) şi nu mai târziu de finalul lunii decembrie. Avizul anual eliberat în aceasta perioadă este valabil începând cu data de 01 ianuarie.

Membrilor CFZRO care solicita aviz anual dupa data de 31 decembrie li se va elibera aviz anual valabil începand cu data eliberării.

Fizioterapeuții vor depune/transmite documentele de înscriere în CFZRO sau de avizare a autorizației de liberă practică la colegiul teritorial în a cărui rază își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea. În situația în care solicitantul nu cunoaște încă județul unde urmează să își desfășoare activitatea, apartenența teritorială este dată de domiciliul sau reședința acestuia.

Depunerea sau transmiterea dosarului de înscriere ori de obținere a avizului anual se va realiza numai la sediile colegiilor teritoriale.

Taxa de înscriere și cotizația vor fi depuse numai în contul colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

FAQ EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

EMC este acronimul sintagmei „educație medicală continuă”.

Dacă participați la cursuri organizate de furnizori acreditați CFZRO, nu este necesar să transmiteți diploma de participare, întrucât aceștia au obligația de a comunica listele de participanți către Comisia pentru avizare profesională.

Trebuie să transmiteți diplomele/certificatele de participare dacă participați la:

 • cursuri/workshop-uri/webinarii/conferințe/congrese în străinătate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • cursuri/workshop-uri/webinarii/conferințe/congrese care nu au fost organizate de furnizori CFZRO, ci de furnizori acreditați de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Colegiul Psihologilor din România, cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • dacă absolviți un program de master / doctorat în țară sau în străinătate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • dacă publicați o lucrare într-o publicație de specialitate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • dacă vă faceți un abonament la o publicație de specialitate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei

Procedura EMC specifică faptul că se poate solicita acordarea creditelor în termen de 3 luni de la finalizarea evenimentului / obținerea diplomei de participare. În cazul în care depășiți acest termen, nu se mai poate lua în considerare solicitarea dvs.

Creditele sunt valabile și disponibile în anul în care le-ați obținut și în anul imediat următor.

Taxele de participare sunt stabilite independent de CFZRO, direct de organizator. CFZRO nu impune organizatorilor ce taxe să încaseze și nu are drepturi în acest sens. Organizatorul nu are obligația de a comunica CFZRO ce taxe dorește să solicite fizioterapeuților pentru înscrierea la evenimentele pe care dorește să le crediteze – având în vedere faptul că majoritatea organizatorilor sunt societăți private, CFZRO nu îi poate constrânge în niciun fel privitor la costurile serviciilor pe care le oferă, dacă forma de EMC propusă îndeplinește condițiile de creditare și acoperă o nevoie de specializare pe un anumit subiect ce ține de profesie, aceasta va fi creditată.

Numărul de credite pe care va trebui să îl obțineți diferă în funcție de luna înscrierii:

 • ianuarie-aprilie, 30 de credite;
 • mai-august, 20 de credite;
 • septembrie-decembrie, 10 credite.

 

* În cazul în care ați absolvit facultatea în același an în care vă înscrieți, nu este necesar să obțineți credite pentru anul respectiv.

În cazul în care ați avut o suspendare, trebuie să transmiteți decizia de suspendare și decizia de încetare a suspendării pe mail către Comisia pentru Avizare Profesională. Situația dvs. va fi discutată în cadrul ședinței și se va emite o decizie prin care se va stabili numărul de credite pe care trebuie să îl acumulați, în funcție de situația dvs. Acea decizie vă va fi comunicată prin e-mail atât dvs. cât și către Colegiul Teritorial de care aparțineți.

Conform dispozițiilor art. 14 alin (2)-(3) din Legea 229/2016, care reglementează profesia de fizioterapeut:

(2)Anual, fizioterapeutul este obligat să facă dovada obţinerii de credite de educaţie medicală continuă, avizate de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, conform legislaţiei în vigoare.

(3)Numărul minim de credite de educaţie medicală continuă pe care un fizioterapeut trebuie să le acumuleze anual se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2019/12/HG-934-din-2019-pentru-aprobarea-Normelor-metodologice.pdf )

Normele Metodologice dictează următoarele:

Art. 7 Pe parcursul unui an, fizioterapeuții au obligația să realizeze minimum 30 de credite de educație medicală continuă.

(https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2019/12/HG-934-din-2019-pentru-aprobarea-Normelor-metodologice.pdf )

Dacă ați făcut solicitarea în termen de 3 luni, aceasta va fi luată în considerare – intervalul de 3 luni se referă la termenul pe care îl aveți dvs. la dispoziție să transmiteți către CFZRO diploma de participare.

Sigur că da, condițiile sunt următoarele:

 1. Pentru forme de EMC desfășurate în străinătate
 • Să aibă o tematică relevantă pentru profesia de fizioterapeut
 • Să se fi desfășurat cu maximum 3 luni în urmă.

2. Pentru forme de EMC desfășurate pe teritoriul României:

 • Să aibă o tematică relevantă pentru profesia de fizioterapeut
 • Să se fi desfășurat cu maximum 3 luni în urmă
 • Evenimentul să fi fost creditat de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România sau Colegiul Psihologilor din România – atunci când una dintre aceste autorități acordă credite (creditează participarea) unui eveniment, de fiecare data Adresa/Decizia de creditare va fi înscrisă pe certificatul de participare.

Se pot acorda credite pentru evenimente creditate de CMR, CFR sau CPR însă doar dacă respectiva formă de EMC are un conținut relevant pentru profesia de fizioterapeut.

 

Solicitarea dvs. va fi discutată în ședința Comisiei, se va analiza conținutul formei de EMC și vi se va comunica printr-un răspuns la mail dacă au fost acordate credite sau nu.

 

Conform Art. 34 alin (11) din Proceduri EMC: Formele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România şi Colegiul Farmaciştilor din România, cu tematică relevantă pentru profesia de fizioterapeut, sunt creditate de CFZRO în condiţiile art. 3 alin. (2), la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea formei de EMC ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare.

 

https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2022/05/Hotarare-CN-92-din-2020-cu-anexa-actualizata.pdf

Lista furnizorilor de EMC poate fi accesată la următorul link:

https://portal.tm-c.eu/LstFizio/ListaRFA

IMPORTANT

Vă aducem la cunoștință faptul că solicitările de acordare a creditelor pentru evenimente care s-au desfășurat cu peste 3 luni în urmă nu pot fi luate în considerare.

Așa cum este menționat în Procedura EMC (Art. 33, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 44), pot fi acordate credite în termen de maximum 3 luni de la finalizarea evenimentului.