TERMEN LIMITĂ ÎNSCRIERE

CONFERINȚA NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ DE FIZIOTERAPIE

03 aprilie 2023 este termenul limită de înscriere la Conferința Națională Interdisciplinară de Fizioterapie

prin intermediul site-ului CFZRO, prin crearea unui cont și achitarea taxei de participare, pentru participare atât online, cât și fizică.

Ulterior datei de 03.04.2023, înscrierea pe site nu va mai fi posibilă – vă veți putea înregistra doar fizic, achitând cash la fața locului

(în limita locurilor disponibile).

Menționăm faptul că pentru a vi se putea acorda creditele EMC, trebuie să participați la toate cele 3 zile ale evenimentului!

EXAMEN GRAD PROFESIONAL

Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO) organizează examenul pentru obţinerea gradului specialist, respectiv principal pentru anul 2022, conform prevederilor din Metodologia-Cadru din 2022 de organizare şi desfăşurare a examenului de obţinere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuţi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3931/2022, publicat în M. Of. nr. 9 din 5 ianuarie 2023 („Metodologia-Cadru”).

RĂSPUNSURI SOLICITĂRI

Comisia pentru Avizare Profesională

PENTRU A EFICIENTIZA ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU AVIZARE PROFESIONALĂ, MOMENTAN NU SE MAI CONFIRMĂ PRIN E-MAIL ACORDAREA CREDITELOR.

! Avem rugămintea să comunicați în continuare diplomele la adresa de e-mail comisie-avizareprofesională@cfizio.ro, solicitările vor fi soluționate în cel mai scurt timp posibil
! Vă rugăm în continuare să nu trimiteți aceeași solicitare de mai multe ori întrucât se ia în considerare doar prima solicitare
! Vă rugăm să verificați în Portal acordarea creditelor, momentan nu se mai transmite confirmarea încărcării prin e-mail.

CFZRO depune eforturi pentru a opri încălcarea dreptului pacientilor de a beneficia de servicii de fizioterapie decontate, urmare a modificărilor propuse de CNAS

INFORMAȚII IMPORTANTE - AVIZAREA ANUALĂ

Avizul anual se poate solicita în perioada decembrie-februarie.

Membrii CFZRO au obligația de a  solicita reînnoirea avizului anual începând cu luna decembrie (a anului curent) şi nu mai târziu de finalul lunii februarie (a anului următor) . Avizul anual eliberat în aceasta perioadă, este valabil începând cu data de 01 ianuarie.

Membrilor CFZRO care solicita aviz anual dupa data de 28 ori 29  februarie, după caz, li se va elibera aviz anual, valabil începand cu data eliberării.

Fizioterapeuții vor depune/transmite documentele de înscriere în CFZRO sau de avizare a autorizației de liberă practică la colegiul teritorial în a cărui rază își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea. În situația în care solicitantul nu cunoaște încă județul unde urmează să își desfășoare activitatea, apartenența teritorială este dată de domiciliul sau reședința acestuia.

Depunerea sau transmiterea dosarului de înscriere ori de obținere a avizului anual se va realiza numai la sediile colegiilor teritoriale.

Taxa de înscriere și cotizația vor fi depuse numai în contul colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

FAQ CREDITE EMC

1. Ce înseamnă EMC?

EMC este acronimul sintagmei „educație medicală continuă”.

2. Ce fel de diplome trebuie să trimit pe mail către Comisia pentru avizare profesională, și ce fel de diplome sunt încărcate automat în dosarul meu?

Dacă participați la cursuri organizate de furnizori acreditați CFZRO, nu este necesar să transmiteți diploma de participare, întrucât aceștia au obligația de a comunica listele de participanți către Comisia pentru avizare profesională.

Trebuie să transmiteți diplomele/certificatele de participare dacă participați la:

 • cursuri/workshop-uri/webinarii/conferințe/congrese în străinătate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • cursuri/workshop-uri/webinarii/conferințe/congrese care nu au fost organizate de furnizori CFZRO, ci de furnizori acreditați de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Colegiul Psihologilor din România, cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • dacă absolviți un program de master / doctorat în țară sau în străinătate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • dacă publicați o lucrare într-o publicație de specialitate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei
 • dacă vă faceți un abonament la o publicație de specialitate cu relevanță pentru domeniul fizioterapiei

3. De ce trebuie să trimit diplomele în maximum 3 luni de la obținerea lor pentru a-mi fi luate în considerare?

Procedura EMC specifică faptul că se poate solicita acordarea creditelor în termen de 3 luni de la finalizarea evenimentului / obținerea diplomei de participare. În cazul în care depășiți acest termen, nu se mai poate lua în considerare solicitarea dvs.

4. Cât timp sunt valabile creditele pe care le obțin?

Creditele sunt valabile și disponibile în anul în care le-ați obținut și în anul imediat următor.

5. Cine stabilește prețurile cursurilor?

Taxele de participare sunt stabilite independent de CFZRO, direct de organizator. CFZRO nu impune organizatorilor ce taxe să încaseze și nu are drepturi în acest sens. Organizatorul nu are obligația de a comunica CFZRO ce taxe dorește să solicite fizioterapeuților pentru înscrierea la evenimentele pe care dorește să le crediteze – având în vedere faptul că majoritatea organizatorilor sunt societăți private, CFZRO nu îi poate constrânge în niciun fel privitor la costurile serviciilor pe care le oferă, dacă forma de EMC propusă îndeplinește condițiile de creditare și acoperă o nevoie de specializare pe un anumit subiect ce ține de profesie, aceasta va fi creditată.

6. Câte credite EMC trebuie să obțin dacă tocmai m-am înscris în CFZRO?

Numărul de credite pe care va trebui să îl obțineți diferă în funcție de luna înscrierii:

 • ianuarie-aprilie, 30 de credite;
 • mai-august, 20 de credite;
 • septembrie-decembrie, 10 credite.

* În cazul în care ați absolvit facultatea în același an în care vă înscrieți, nu este necesar să obțineți credite pentru anul respectiv.

7. Câte credite EMC trebuie să obțin dacă am fost suspendat/ă?

În cazul în care ați avut o suspendare, trebuie să transmiteți decizia de suspendare și decizia de încetare a suspendării pe mail către Comisia pentru Avizare Profesională. Situația dvs. va fi discutată în cadrul ședinței și se va emite o decizie prin care se va stabili numărul de credite pe care trebuie să îl acumulați, în funcție de situația dvs. Acea decizie vă va fi comunicată prin e-mail atât dvs. cât și către Colegiul Teritorial de care aparțineți.

8. Cine a stabilit că trebuie să obțin 30 de credite EMC/an?

Conform dispozițiilor art. 14 alin (2)-(3) din Legea 229/2016, care reglementează profesia de fizioterapeut:

(2)Anual, fizioterapeutul este obligat să facă dovada obţinerii de credite de educaţie medicală continuă, avizate de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, conform legislaţiei în vigoare.

(3)Numărul minim de credite de educaţie medicală continuă pe care un fizioterapeut trebuie să le acumuleze anual se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2019/12/HG-934-din-2019-pentru-aprobarea-Normelor-metodologice.pdf )

Normele Metodologice dictează următoarele:

Art. 7 Pe parcursul unui an, fizioterapeuții au obligația să realizeze minimum 30 de credite de educație medicală continuă.

(https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2019/12/HG-934-din-2019-pentru-aprobarea-Normelor-metodologice.pdf )

9. Am trimis mail acum două săptămâni și încă nu mi-au fost încărcate creditele. Dacă se depășește termenul de trei luni până mi se răspunde, pierd creditele?

Dacă ați făcut solicitarea în termen de 3 luni, aceasta va fi luată în considerare – intervalul de 3 luni se referă la termenul pe care îl aveți dvs. la dispoziție să transmiteți către CFZRO diploma de participare.

10. Dacă particip la forme de EMC care nu sunt furnizate de CFZRO, pot primi credite?

Sigur că da, condițiile sunt următoarele:

a. Pentru forme de EMC desfășurate în străinătate

 • Să aibă o tematică relevantă pentru profesia de fizioterapeut
 • Să se fi desfășurat cu maximum 3 luni în urmă.

b. Pentru forme de EMC desfășurate pe teritoriul României:

 • Să aibă o tematică relevantă pentru profesia de fizioterapeut
 • Să se fi desfășurat cu maximum 3 luni în urmă
 • Evenimentul să fi fost creditat de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România sau Colegiul Psihologilor din România – atunci când una dintre aceste autorități acordă credite (creditează participarea) unui eveniment, de fiecare data Adresa/Decizia de creditare va fi înscrisă pe certificatul de participare.

11.De ce nu mi-au fost acordate creditele pentru participarea la un eveniment creditat de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România sau Colegiul Psihologilor din România?

Se pot acorda credite pentru evenimente creditate de CMR, CFR sau CPR însă doar dacă respectiva formă de EMC are un conținut relevant pentru profesia de fizioterapeut.

Solicitarea dvs. va fi discutată în ședința Comisiei, se va analiza conținutul formei de EMC și vi se va comunica printr-un răspuns la mail dacă au fost acordate credite sau nu.

Conform Art. 34 alin (11) din Proceduri EMC: Formele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România şi Colegiul Farmaciştilor din România, cu tematică relevantă pentru profesia de fizioterapeut, sunt creditate de CFZRO în condiţiile art. 3 alin. (2), la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea formei de EMC ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare.

https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2022/05/Hotarare-CN-92-din-2020-cu-anexa-actualizata.pdf

12. Unde găsesc o listă a formelor de EMC la care aș putea participa? Dar a furnizorilor de forme EMC?

Lista furnizorilor de EMC poate fi accesată la următorul link:

https://portal.tm-c.eu/LstFizio/ListaRFA

IMPORTANT

Vă aducem la cunoștință faptul că solicitările de acordare a creditelor pentru evenimente care s-au desfășurat cu peste 3 luni în urmă nu pot fi luate în considerare.

Așa cum este menționat în Procedura EMC (Art. 33, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 44), pot fi acordate credite în termen de maximum 3 luni de la finalizarea evenimentului.