ACASA

Arrow
Arrow
Slider

Alegeri la nivelul Colegiului Fizioterapeuților București-Ilfov

Alegeri la nivelul Colegiului Fizioterapeuților Sibiu-Mureș

Alegeri la nivelul Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad

 

ALEGERI PENTRU CONSTITUIREA

COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR CLUJ-BISTRIȚA NĂSĂUD

Conform Procesului verbal din data de 17.06.2018, încheiat de Comisia Electorală Teritorială Cluj-Bistrița Năsăud, în urma Turului II al procesului de votare, Comisia a constatat validarea:

–       Domnului Olariu Octavian David pentru funcția de reprezentant în Adunarea Generală Națională

–       Domnului Mureșan Dorin Alexandru pentru funcția de membru în Consiliul Teritorial Cluj-Bistrița Năsăud

Astfel, conform Procedurii de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Teritorial Cluj-Bistrița Năsăud și a calendarului electoral, Consiliul Teritorial Cluj-Bistrița Năsăud alege prin vot secret, cu majoritate simplă din rândul membrilor săi, Președintele Colegiului Fizioterapeuților Cluj-Bistrița Năsăud în data de 24.06.2018 ora 11:00.

Candidați pentru funcția de Președinte al Colegiului Fizioterapeuților Cluj-Bistrița Năsăud:

Alegerile se vor desfășura conform calendarului electoral pentru următoarele funcții:

 • Membru în Consiliul teritorial Cluj-Bistrița Năsăud
 • Reprezentant în Adunarea Generală Națională
 • Președinte Colegiul Fizioterapeuților Cluj-Bistrița Năsăud

 

CALENDAR ELECTORAL

ALEGERI ORGANE DE CONDUCERE

COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR CLUJ-BISTRIȚA NĂSĂUD

 

 Turul I

27 mai 2018, până la ora 16.00                       – depunerea candidaturilor;
31 mai 2018                                                    – afişarea listelor cu candidaţi;
03 iunie 2018 orele 10.00-16.00                     – alegerea membrului în Consiliului teritorial

și a reprezentantului în Adunarea generală națională;

10 iunie 2018 ora 11.00                                 –  alegerea Preşedintelui Consiliului

teritorial;

 

Turul II

17 iunie 2018  orele 10.00-16.00         –  alegerea membrilor în Consiliul teritorial și a

reprezentantului în Adunarea generală națională;
24 iunie  2018  ora 11.00                                –  alegerea Preşedintelui Consiliului teritorial

 

 COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ CLUJ-BISTRIȚA NĂSĂUD

 

SEDIU: Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Str. Ciocârliei nr. 16, ap. 4.

Telefon: 0730577294

Adresa de mail: colegiulfiziocluj@yahoo.com

 

MEMBRI

Președintele Comisie – Galea Consuela

Secretar Comisie – Babiciu Roxana

Membru Comisie – Kadar Adreia

 

Informații privind depunerea dosarelor:

Candidaturile se vor depune personal la sediul Comisiei Electorale Teritoriale Cluj-Bistrița Năsăud, cu cel puţin 7 zile înaintea primului tur al alegerilor.

Candidații pot depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfășura în funcția pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă motiv de respingere a dosarului.

Curriculum vitae și prezentarea generală se depun și în format electronic pentru fi afișate odată cu lista cu candidaturi.

 

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

 1. să fie titular al unui titlu oficial de calificare prevăzut la art. 11 din Legea 229/2016;
 2. să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 3. să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016;
 4. să nu fi fost sancționat disciplinar;
 5. să nu se afle în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice;

 

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială Cluj-Bistrița Năsăud va cuprinde:

 1. formular de candidatură
 2. curriculum vitae;
 3. copie după titlul oficial de calificare;
 4. dovada vechimii de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 5. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
 6. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice.

Pentru orice ale informații vă rugăm să vă adresați Comisiei Electorală Teritorială Cluj-Bistrița Năsăud la datele de contact mai sus menționate.


ATENȚIE!
Începând cu data de 01.04.2018, achitarea cotizației anuale se face astfel:
– 300 lei pentru cei ce exercită profesia de fizioterapeut;
– 225 lei pentru cei ce nu profesează.

Începând cu data de 13.02.2018 Colegiile teritoriale ale Colegiul Fizioterapeuților din România demarează procedura de înscriere în colegiu și de eliberare a ALP-ului pentru persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare prevăzut la art. 11. din legea 229/2016.

Autorizația de liberă practică se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea

Pentru cetățenii români documentele necesare  înscrierii și eliberării ALP sunt:

a)    documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licență sau adeverință în specializările 
prevăzute la art. 11 lit. a), c) și d) din lege – original și copie;
b)    certificat de cazier judiciar – original;
c)    certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni – original, cu doua parafe:
- una de la medicul psihiatru ;
- una de la medicul de medicină internă sau medicul de familie sau medicul de medicina muncii.
d)    cerere de înscriere;
e)    carte de identitate – copie;
f)    certificat de căsătorie / hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul – copie;
g)    declarație pe proprie răspundere că nu exercită profesia, dacă este cazul;h)    dovada achitării taxei 
de înscriere în colegiul teritorial și a cotizației anuale; 
i)    asigurarea pentru răspundere civilă profesională;
j)    pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverință de la locul de muncă/dovada promovării 
în grad profesional, dacă este cazul.

Pentru obținerea autorizației de liberă practică de către persoanele posesoare ale certificatelor eliberate de autoritățile competente prevăzute la art. 9 din lege sau ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 10 și 11 lit. b) din lege și pentru înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuților din România, sunt necesare următoarele documente:

a) dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie recunoscute sau echivalate conform legislației în vigoare;
b) certificatul de conformitate în original, dacă este cazul - traducere legalizată și apostilată unde este cazul;
c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni - original.
d) cerere de înscriere;
e) carte de identitate sau pașaport - copie;
f) certificat de căsătorie / hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul - copie;
g) dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuților din România și a cotizației anuale;
h) certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1;
i) asigurarea pentru răspundere civilă profesională;
j) autorizația de liberă practică din țara de proveniență – traducere legalizată și apostilată dacă este cazul;

Documentele se depun la sediul colegiului teritorial al fizioterapeuților din raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea și sunt preluate de membrii desemnați ai consiliului teritorial al colegiului respectiv.

Pentru detalii privind adresele colegiilor teritoriale, datele de contact și conturile IBAN ale acestora vă rugăm accesați http://colegiulfizioterapeutilor.ro/colegii-teritoriale/

Autorizațiile de liberă practică eliberate de instituțiile publice autorizate anterior apariției legii 229/2016 se preschimbă până la data de 12 august 2018 cu autorizațiile de liberă practică emise de Colegiul Fizioterapeuților din România .

Taxa de înscriere în Colegiul fizioterapeuților din România este 100 lei și se achită o singură dată.Cuantumul cotizației este diferit, după cum urmează:

– 300 lei  (anual) pentru cei care dețin ALP și își exercită profesia;
– 275lei/225 lei/150 lei/75 lei pentru cei care nu exercită profesia (indiferent dacă dețin sau nu ALP), în funcție de momentul înscrierii:
*275 Ron pentru persoanele care se înscriu până la data de 31 martie 2018 ;
* 225 Ron  pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 aprilie 2018 și 30 iunie 2018;
* 150 Ron pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 iulie 2018 și 30 septembrie 2018;
* 75 Ron pentru  fizioterapeuții care se înscriu între 1 octombrie  și 31 decembrie 2018;
– 60 lei (anual) pentru care se află  la data intrării în vigoare a hotărârii în situația șomajului, a suspendării contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, sau în concediu de îngrijire copil bolnav pănâ la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap.

Taxa de înscriere și cotizația se achită în contul colegiului teritorial la care fizioterapeutul se înscrie.

Comentariile nu sunt permise.